Actuas

  • Het jaar 2021 bracht hoop op een terugkeer naar normaal, terwijl we waakzaam bleven om ieders gezondheid te beschermen. Er was aanpassingsvermogen, veerkracht en solidariteit nodig, maar we hebben nieuwe manieren gevonden om samen met u onze acties voor milieubehoud voort te zetten.
  • De plantentuin Jean Massart stelt deze zaterdag een vertoning in openlucht voor van de beroemde film van Claude Nuridsany en Marie Pérennou.
  • Infosessie :Inrichting van het toekomstige Park van Neerpede en presentatie van het voorontwerp van de inrichting en valorisering van het centrale gedeelte ervan, met inbegrip van een natuurlijke zwemvijver.
  • In het raam van de toekomstige herinrichting van het Maximiliaanpark in Brussel nodigt het team van Max-sur-Zenne u uit om deel te nemen aan twee nieuwe workshops. Welke types bewegwijzering in het park om te communiceren over deze thema’s: de fauna &  flora, de Zenne, de geschiedenis van de wijk en ‘zich oriënteren in het park’?

    Op basis van bepaalde thema’s kunt u in aanwezigheid van het team voor landschapsinrichting en Leefmilieu Brussel meewerken aan het ontwerp van de bewegwijzering van het Maximiliaanpark. 

  • De klimaatverandering is onze dagelijkse realiteit geworden. Of het nu in de vorm van hittegolven en droogte of stormen en overstromingen is. Hoewel internationale mobilisering om broeikasgassen te verminderen dringend is, moeten we ons ook voorbereiden op de gevolgen van een verstoord klimaat. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt actie en er bestaan reeds initiatieven rond veerkracht.
  • Roller Slackline, Parkour, Street basket, Skate en andere stadsporten: van mei tot september nodigt Leefmilieu Brussel jullie uit om in een aantal gewestelijke parken te komen kennismaken met deze sportdisciplines. Gratis initiaties voor alle leeftijde. Leuke activiteiten voor jong en oud!