Brussel-Stad
Sint-Jans-Molenbeek
Toegankelijk voor het publiek

Deze pagina is in opbouw.

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september van 8u00 tot 19u45.
Openbaar vervoer
TRAM: 51 (halte(s) : Sainctelette)
Fauna
zwarte kraai
meerkoet
dagpauwoog
nijlgans
grote gele kwikstaart
wilde eend
koolmees
huismus
aalscholver
zwarte roodstaart
ekster
halsbandparkiet
spreeuw
koperwiek