Bergojepark

Een restant van het Zoniënwoud
Oudergem
koele zone natura 2000

Over deze groene ruimte

Ondanks de toenemende verstedelijking behield het park het halfnatuurlijke karakter van een vochtig gebied dat overheerst wordt door een beboste helling. Het is ingericht als wandelpark en vormt in het kader van het Brusselse groene netwerk een verlengstuk van het Rood Klooster en het Zoniënwoud waar het vroeger op aansloot.

In 1994 maakte Leefmilieu Brussel van dit stukje kleiachtig terrein een park met oog voor de natuurlijke elementen van de site.

Een steile, op het zuiden gerichte helling is bebost. Onderaan de helling strekt er zich een vallei uit, die doorkruist wordt door een beek in de open lucht. Langs de waterloop loopt er een weg. Een andere weg leidt naar de heuveltop. Ze zijn met elkaar verbonden door twee kronkelende paadjes langs de flank.

Vandaag heeft het park het statuut van speciale beschermingszone ‘Natura 2000’ gekregen.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken 

Het wandelpad van Bergoje ligt in Oudergem op een eilandje tussen de Hermann Dubrouxlaan, de Waversesteenweg en de Jacques Bassemstraat.

Het toegangshek ligt tussen de nummers 28 en 42 van de Jacques Bassemstraat. Bij stormweer is het hek gesloten. De weg door het park loopt uit op een trap waarlangs de bezoeker de Bergojegaarde bereikt, langs de Waversesteenweg, in het noordelijk deel van de huizenblok.

Het is ook mogelijk om langs het pad over de top de Hermann Dubrouxlaan te bereiken, via het straatje naar het rusthuis.

Openbaar vervoer

BUS: 72 (halte(s) : Herrmann-Debroux, Massarttuin) - 209, 41 (halte(s) : Herrmann-Debroux) - 34 (halte(s) : Bergoje)
METRO: 5 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
TRAM: 8 (halte(s) : Herrmann-Debroux)

Inrichtingen

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Observatieponton op het moeras, trappen, zitbanken, vuilnisbakken, verlichting in het lager gelegen deel, hondentoilet. Honden moeten altijd aan de leiband.

Natuur

De beboste helling vormt een overblijfsel van het nabijgelegen Zoniënwoud. Dat geeft er een grote landschappelijke waarde aan in het sterk verstedelijkte Oudergem. Onder de zomereiken, beuken, tamme kastanjelaars en een mengelmoes van andere variëteiten, is de bodem bezaaid met klimop. Er bloeien bosanemonen en meiklokjes. Typisch is de mengeling van veldbies en beuk.

Op de kam van de helling prijkt een prachtige reeks honderdjarige tamme kastanjelaars (Castanea sativa). Die vallen op door hun hoogte, vorm en kroon. Ze domineren het landschap en geven het zijn karakteristieke uitzicht. Ze vormen een van de belangrijkste redenen waarom het park vermeld staat in de lijst van te bewaren patrimonium in Brussel.

Een andere aantrekkingspool van het terrein is de grote groep grijze populieren (Populus canescens) die u toewuiven nabij de ingang van de Bassemstraat.

Van op de ponton in het moeras kan de bezoeker de kikkers, de roodwang-waterschildpadden en diverse soorten eenden observeren.

Fauna

heggenmus
grote gele kwikstaart
wilde eend
mandarijneend
zwarte kraai
gewone pad
spreeuw
zwartkop
waterhoen
gaai
aalscholver
bruine kikker
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
huismus
nijlgans
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
houtduif
vink
keep
gewone dwergvleermuis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
boomklever
bloedrode heidelibel
sijs
bont zandoogje
turkse tortel
winterkoning

Flora

look-zonder-look
gevlekte aronskelk
gewone salomonszegel

Geschiedenis

Bergoje (de naam komt van ‘berg’ en ’oje’ of huis) maakte deel uit van het heuvelachtige Zoniënwoud, maar het werd in 1729 ervan afgesplitst door de aanleg van de steenweg Brussel-Waver. Door zijn ligging nabij deze belangrijke verbindingsweg maakt de Bergojeheuvel deel uit van de oudste bewoonde wijken van Oudergem.

De Ferrariskaart, die van ongeveer 1770 dateert, toont hoe de Bergoje in die tijd de valleien van de Woluwe en de Roodkloosterbeek domineerde. Rondom lagen grote vijvers, en op de top de moestuintjes van de huizen langs de Waversesteenweg. Het terrein was ook gedeeltelijk bebost.

De vijvers werden één voor één dichtgegooid en er kwamen vochtige weilanden voor in de plaats. De Woluwe en de Roodkloosterbeek werden overwelfd naarmate de verstedelijking voortschreed.

Bij het begin van de twintigste eeuw stond er helemaal op de top van het gebied een groot herenhuis, de villa Bruyère, omringd door een grote tuin. Het is vlak bij deze villa, die in 1986 werd afgebroken, dat de wijk Bergojegaarde werd gebouwd.

Indien de hoogst gelegen zone al heel lang bewoond is, bleef het laagste deel – waar de vallei van de Roodkloosterbeek zich uitstrekt – onbebouwd, waarschijnlijk omdat het moerasachtig terrein is.

In 1994 maakte Leefmilieu Brussel er een park van dat rekening houdt met de natuurlijke elementen en deze probeert te conserveren.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken 

Het wandelpad van Bergoje ligt in Oudergem op een eilandje tussen de Hermann Dubrouxlaan, de Waversesteenweg en de Jacques Bassemstraat.

Het toegangshek ligt tussen de nummers 28 en 42 van de Jacques Bassemstraat. Bij stormweer is het hek gesloten. De weg door het park loopt uit op een trap waarlangs de bezoeker de Bergojegaarde bereikt, langs de Waversesteenweg, in het noordelijk deel van de huizenblok.

Het is ook mogelijk om langs het pad over de top de Hermann Dubrouxlaan te bereiken, via het straatje naar het rusthuis.

Openbaar vervoer

BUS: 72 (halte(s) : Herrmann-Debroux, Massarttuin) - 209, 41 (halte(s) : Herrmann-Debroux) - 34 (halte(s) : Bergoje)
METRO: 5 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
TRAM: 8 (halte(s) : Herrmann-Debroux)

Andere groene ruimten in de buurt