Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website Brussels Gardens. 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties. 

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking. 
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet. 
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden. 
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter. 
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken. 
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld. 
     

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website: een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van deze website.

Niet-toegankelijke inhoud:

  • De zoom op 400% laat momenteel niet toe om op de pagina met het overzicht van de groene ruimten te switchen tussen de resultaten onder de vorm van een lijst of een kaart
  • Bepaalde administratieve documenten die beschikbaar zijn om te downloaden zijn niet toegankelijk

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring
09/03/2021

Feedback en contactgegevens

De dienst Info-Leefmilieu
De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.