Gebruiksvoorwaarden van de website Brussels Gardens van Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel beoogt met deze website de toegang van het publiek tot de openbare groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.

Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

Leefmilieu Brussel tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. Leefmilieu Brussel kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.

Bescherming van persoonsgegevens

Leefmilieu Brussel, een gewestelijke openbare organisatie in Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens voor:

 • verwerkingen op basis van uw toestemming. Voorbeelden: abonnement op een nieuwsbrief, inschrijving voor een evenement, geolocatie enz. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit van invloed is op de eerder uitgevoerde verwerking.

Indien er geen specifieke contactgegevens worden verstrekt, kunt u uw gegevens raadplegen, een kopie aanvragen, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen:

Leefmilieu Brussel
Onderafdeling informatie
Havenlaan 86C/3000,
1000 Brussel       

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Leefmilieu Brussel
Privacy
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

Indien u dat wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookiebeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

 • Has_js
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • cookie-agreed
 • SSESSxxxx
 • panes
 • lang_redirect
 • isStandalone
 • hideSurveyEB

 

   1. Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

   Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies:

   Benaming Bewwartijd Doel
   Has_js Duur van de sessie Bevat informatie over de surfsessie en geeft de gebruiker toegang tot de website.
   cookie-agreed 100 dagen Registreert de keuze van een gebruiker betreffende de cookies.
   SSESSxxxx 23 dagen 1. De ingelogde gebruiker bewaren eenmaal hij zijn identificatiegegevens heeft bezorgd.
   2. De verschillende keuzes bewaren die door de anonieme bezoeker zijn gemaakt terwijl hij op de website surfte.
   panes Duur van de sessie Registreert de keuze van een gebruiker betreffende de weergave van de schermelementen
   lang_redirect Duur van de sessie Registreert de taal van de browser
   isStandalone Duur van de sessie Gebruikt om te bepalen of een gebruiker de website als applicatie heeft geïnstalleerd


   2. Cookies om meer info te krijgen over het publiek

   Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics.

   Benaming Bewaartijd Doel
   _ga 26 maanden Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt
   _gid 26 maanden Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt
   _gat Duur van de sessie Gebruikt door Google Analytics om het percentage zoekopdrachten bij de server te controleren

   We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg.

   U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure.
    

   Wij gebruiken momenteel Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze diensteb en ervaringen te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze verkiezen aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat een website te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Voor meer informatie kan U het privacy- en cookiebeleid van Hotjar in het Engels raadplegen via de volgende links:

   Intellectuele eigendomsrechten

   U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

   Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
   Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.