De tuinen van de bloemist

Een tuin vol zeldzame planten
Laken (Brussel)

Over deze groene ruimte

De Tuinen van de Bloemist vormen een deel van de koninklijke parken en tuinen in Laken en zijn eigendom van de Koninklijke Schenking. Ze worden sinds 2005  door Leefmilieu Brussel beheerd, niet alleen om er een plek van te maken waar er plaats is voor experimenten en zeldzame planten, maar  ook om een uitstalraam  te zijn voor zijn kennis van zaken op het vlak van park- en tuinbeheer.

 

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u00;
 • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u00;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u00;
 • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

De ingangen van het park liggen in het Sobieskipark aan de Sobieskistraat in Laken, aan de Acacialaan en binnenkort ook aan de Medoristraat.

 

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Honden verboden
 • Fontein met drinkbaar water

Zitbanken, vuilnisbakken.

Natuur

Alle planten in de Tuinen van de Bloemist zijn bijzonder. Ze zijn het elk op zich, omdat u ze zelden in andere Brusselse parken vindt of gewoon omdat ze bijzondere zorgen vragen. Ze zijn ook merkwaardig om de manier waarop ze zijn samengebracht.

In het beboste deel staat een verzameling acacia’s met kronkelige stammen. Die zijn uniek in Brussel en creëren een typische sfeer. De hulststruiken die de tuinen in het westen afsluiten, zijn meer dan honderd jaar oud.

De tuinen bieden ook ruimte aan een heel mooie verzameling camelia’s, dankzij een gift van de International Camellia Society.

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
grote keizerlibel
icarusblauwtje
boomblauwtje
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
kleine vuurvlinder
buizerd
weidebeekjuffer
wilde eend
landkaartje
putter
zwarte kraai
bruine sprinkhaan, tandradje
sperwer
spreeuw
boomvalk
slechtvalk
zwartkop
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
grote groene sabelsprinkhaan
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
viervlek
platbuik
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
bruin zandoogje
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
groot koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
boomklever
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
sijs
zeggedoorntje
bont zandoogje
winterkoning
atalanta

Flora

bosanemoon
peen
knoopkruid
spaanse aak
gewone esdoorn
koninginnenkruid
gewone margriet
beuk
watermunt
hazelaar
madeliefje
moerasspirea
grote kattenstaart

Geschiedenis

Op het einde van de negentiende eeuw kocht Leopold II verschillende eigendommen die grenzen aan het Stuyvenbergdomein waar hij verbleef. Hij wilde ze uitbouwen tot een groot geheel van tuinen. Hij besliste om een eerste deel in te richten als koninklijke boomgaard (het huidige Sobieskipark), een tweede als acclimatisatiezone voor exotische planten uit Congo (de Koloniale Tuin) en een derde, op de zogenaamde ‘Donderberg’, voor de teelt van sierbloemen om de koninklijke verblijven op te smukken.

Bovendien vroeg hij aan landschapsarchitect Emile Lainé om in dat gedeelte een siertuin aan te leggen in het verlengde van het Stuyvenbergpark. De architectuur van dit terrein van zeven hectare leent zich uitstekend voor deze dubbele bestemming. Op het bovenste plateau ligt de siertuin, terwijl architect Henri Maquet op het laag liggende deel serres bouwde voor de teelt van bloemen en planten. De werken waren klaar in 1900.

Bij de dood van Leopold II, negen jaar later, werd de Koninklijke Schenking eigenaar. Ze vertrouwde het beheer toe aan een plaatselijke plantenkweker. Bij het begin van de jaren vijftig nam de Belgische staat via de Groenplandienst het beheer over, en gebruikte de infrastructuur om er planten te kweken voor de Brusselse parken.

In 1969 werd drie hectare onderaan bij de serres verkocht aan het Brusselse OCMW. In die periode waren de vijvers al dichtgegooid en bleken onderhouds- en renovatiewerken aan de serres nodig.

Het terrein raakte in verval. Leefmilieu Brussel staat sinds 1993 voor het beheer in. Het gebruikte de tuinen nog enkele jaren als opslagruimte en kwekerij in het hoger liggende deel. Daarna raakten de serres volledig in onbruik.

In 1999 startte dan een groot project om het geheel een nieuwe bestemming te geven.

Patrimonium

Beeldhouwwerken

Er zijn geen beeldhouwwerken met een permanente standplaats in de Tuinen van de Bloemist, maar er  worden  prototypes tentoongesteld van stadsmeubilair in het kader van de wedstrijd Park Design.

Nieuws & evenementen

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u00;
 • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u00;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u00;
 • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

De ingangen van het park liggen in het Sobieskipark aan de Sobieskistraat in Laken, aan de Acacialaan en binnenkort ook aan de Medoristraat.

 

Andere groene ruimten in de buurt