Goede Herderpark

aan de wieg van de geboorte van het dorp Evere
Evere
koele zone groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Goede Herderpark is het resultaat van de samenvoeging van twee groene ruimten in het hart van de gemeente Evere. Het noordelijk stuk is het Sint-Vincentiuspark en het zuidelijk deel staat bekend als het Droolegtpark. Het park dat zo gecreëerd werd, strekt zich uit over meer dan 14 hectare waardoor het één van de grootste parken van Brussel met meerdere facetten en verschillende soorten van ruimten is.

De Moderne Tuin, nabij de Sint-Vincentiuskerk, is een vredige plek, omringd door mooie wintervaste planten en pruimenbomen, waardoor u zich terug in het oude dorp van Evere waant.

Ook is er een beboste zone in het westen van het park. Die verwilderde zone is een haven van rust voor de biodiversiteit en is volledig afgesloten en strikt verboden voor wandelaars en honden. Op een steenworp daarvandaan leidt een bosweg die omzoomd wordt door het park en het natuurreservaat van het Moeraske u iets hoger naar een uitzichtpunt op het Atomium. Als u dan verder wandelt, komt u terecht op een grasland dat zich over een honderdtal meters uitstrekt, een pareltje van de natuur, volledig afgeschermd van het station. Hier vergeet u helemaal dat u in Brussel bent.

Via een voetgangerstunnel komt u terecht aan de andere kant van het Goede Herderpark, in Doolegt. Een deel van het park dat voornamelijk bestaat uit een beboste heuvel in een valleiflank.  

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

 • de hoofdingang van het park bevindt zich aan de Sint-Vincentiuskerk en de Moderne Tuin 

Openbaar vervoer

BUS: 45, 64 (halte(s) : Sint-Vincentius) - 59, 69 (halte(s) : Carli, Picardie, Sint-Vincentius)

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Zomerkiosk
 • Speelplein

In het hart van het park vindt u een geasfalteerde zone voor allerlei hobby’s, zoals balspellen, fietsen of inlineskaten.  

Ook zijn er twee voetbalterreinen voorzien in het park. Eén van die terreinen is gemeentelijk en openbaar toegankelijk. Het andere is van een private voetbalclub en is niet toegankelijk voor het publiek. 

De kinderen kunnen zich komen amuseren in één van de speeltuinen van het park: 

 • een speeltuin voor kinderen van 3 tot 7 jaar met wipkippen en een glijbaan (op zand) 
 • een leuke plek voor kinderen van 8 tot 12 jaar met wipkippen, een glijbaan en een spinnenwebklimrek (op zand en houtsnippers) 
 • een speeltuin aan de kant van Doolegt voor kinderen van 3 tot 7 jaar met wipkippen, een glijbaan en een toren (op houtsnippers) 

Ook zijn er picknicktafels voorzien: één naast de petanqueclub, een andere in het Droolegtgedeelte, nabij de speeltuin.  

Zowat overal staan er vuilnisbakken om ervoor te zorgen dat het park netjes blijft. Het Goede Herderpark was overigens één van de eerste parken, na het George Henripark, dat met vuilnisbakken werd uitgerust!  

Rond het park bevinden zich andere interessante plekken en activiteitenzones zoals het verkeerspark waar kinderen de verkeersregels kunnen aanleren, de Boulodrome (een privépetanqueclub), een hondenclub en het natuurreservaat van het Moeraske.

Natuur

Het Goede Herderpark bestaat uit spontane en historische vegetatie. Onder de 3000 gerecenseerde bomen werden minstens 61 verschillende taxa vastgesteld waaronder gewone esdoorns, kleine esdoorns, maar ook essen en een elzenbosje in het noorden van het park.  

Er zijn ook verschillende dieren in het Goede Herderpark terug te vinden: een honderdtal vogelsoorten, een tiental amfibieënsoorten, meer dan 500 insectensoorten en 30 vlindersoorten. 

Bewonder de mooie waterpartij die zijn oorsprong vindt in de Doolegt en die bereikt kan worden via de ondergrondse doorgang van de Picardiëstraat.  

Niet ver daarvandaan vindt u de Kerkebeek die door het natuurreservaat van het Moeraske loopt. 

Fauna

heggenmus
icarusblauwtje
boomblauwtje
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
buizerd
krakeend
wilde eend
mandarijneend
landkaartje
putter
kauw
roek
zwarte kraai
gewone pad
bruine sprinkhaan, tandradje
sperwer
spreeuw
fazant
slechtvalk
zwartkop
grasmus
meerkoet
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
grote groene sabelsprinkhaan
fuut
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
merel
staartmees
koolmees
huismus
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
groot koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
bosrietzanger
boomsprinkhaan
boomklever
sijs
sleedoornpage
bont zandoogje
turkse tortel
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
groenling
atalanta

Flora

look-zonder-look
bijvoet
zwarte els
noorse esdoorn
sleedoorn

Geschiedenis

Het Goede Herderpark vindt zijn oorsprong op de oude locatie van het Moeraske. In de 18e eeuw was dat deel van Brussel een echt idyllisch platteland waar de meest welgestelde families hun woningen bouwden die ze voorzagen van prachtige tuinen.

De twee beekjes daar, de Kerkebeek en de Beek van de kerk, hebben een uitholling doen ontstaan richting de Zennevallei. Een deel van die zone werd opgehoogd, het andere deel werd de Goede Herder. 

In 1930 begint het verhaal van de Goede Herder pas echt met de aanbouw van een klooster waarvan de tuin reikt tot de huidige grenzen van het park. 

Dat is het moment waarop het kerkplein van de Sint-Vincentiuskerk aan de wieg van het dorp Evere staat. Daar bevond zich ook het gemeentehuis en het postkantoor. Deze overleven, net als het klooster, de Tweede Wereldoorlog niet. 

In de jaren 50 wordt het Goede Herderpark wat aan zijn lot overgelaten en wordt het gebruikt als stortplaats, maar in de jaren 70 wordt de zone opnieuw ingericht als park. In 2018 wordt het beheer ervan overgenomen door Leefmilieu Brussel.  Een deel van het bekken dat heel wat bronwater verzamelde, zal het moerasgebied het Moeraske worden.

Patrimonium

In het noordwesten van het park bevindt zich het oude Vivaqua-waterbekken, een mysterieus moerassig gebied dat moeilijk toegankelijk is en waar de natuur opnieuw haar vrije gang kan gaan.

Nieuws & evenementen

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

 • de hoofdingang van het park bevindt zich aan de Sint-Vincentiuskerk en de Moderne Tuin 

Openbaar vervoer

BUS: 45, 64 (halte(s) : Sint-Vincentius) - 59, 69 (halte(s) : Carli, Picardie, Sint-Vincentius)

Andere groene ruimten in de buurt