Koekelberg
Ganshoren
Altijd toegankelijk
Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Op de grens van de gemeenten Koekelberg en Ganshoren openen de boomrijke lanen van het Elisabethpark één van de verste en mooiste uitzichten op Brussel. Dat vergezicht loopt van de Basiliek van Koekelberg tot aan de Kruidtuin, langs de beroemde Leopold II-laan. Het Elisabethpark ontstond in het kader van grote verstedelijkingswerken van Leopold II en de aanleg ervan was klaar in 1891. Deze historische site bestaat uit een centrale laan met aan beide zijden grasperken met kronkelende paden en boomgroepen, omzoomd door verschillende rijen bomen, enz. Een speeltuin, een sportveld, een oude muziekkiosk, een paviljoen en zitbanken zorgen voor de sociale en recreatieve functies van het park. Rododendrons en lindebomen versieren de kooromgang aan de achterkant van de site. 25 bomen kregen een plaatsje op de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De avifauna in het park is typisch voor relatief oude stadsparken: vanaf het vroege voorjaar kunnen er holenbroeders worden waargenomen, zoals de grote bonte specht, de boomklever, de boomkruiper, de kauw, de spreeuw en de halsbandparkiet. Het Elisabethpark bevindt zich momenteel in een fase van renovatie en heraanleg, zowel met betrekking tot de infrastructuur als in termen van bloemperken en bomen (meer dan 1300!).

Openingsuren

Altijd toegankelijk

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september, van 8u00 tot 19u45.
Openbaar vervoer
BUS: 87 (halte(s) : Elisabethpark, Heilig Hartcollege, Riethuisen, Simonis) - 13 (halte(s) : Elisabethpark, Riethuisen, Simonis, Van Overbeke) - 20 (halte(s) : Simonis, Vrijheid) - 216 (halte(s) : Besme, Bossaert-Basiliek, Elisabethpark, Heilig Hartcollege, Riethuisen, Simonis) - 49 (halte(s) : Bossaert-Basiliek, Riethuisen)
METRO: 2, 6 (halte(s) : Elisabeth, Simonis)
TRAM: 19 (halte(s) : Besme, Bossaert-Basiliek, Heilig Hartcollege, Simonis) - 9 (halte(s) : Simonis)
Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Fauna
staartmees
groenling
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
kauw
knobbelzwaan
grote bonte specht
roodborst
slechtvalk
sperwer
vink
waterhoen
gaai
dagpauwoog
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
grote gele kwikstaart
wilde eend
pimpelmees
koolmees
huismus
aalscholver
zwarte roodstaart
tjiftjaf
fitis
ekster
groene specht
heggenmus
halsbandparkiet
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
blauwe reiger
buizerd