Kauwberg

Ukkel
koele zone natura 2000

Over deze groene ruimte

Deze pagina is in opbouw.

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Openbaar vervoer

BUS: 60 (halte(s) : Drossaard) - 43 (halte(s) : Marentak) - 37 (halte(s) : Directoire, Marentak)

Inrichtingen

 • Moestuin

Natuur

Fauna

heggenmus
oranje zandoogje
icarusblauwtje
boomblauwtje
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
goudvink
kleine vuurvlinder
buizerd
wilde eend
landkaartje
putter
kauw
bosuil
citroenvlinder
roek
zwarte kraai
sperwer
spreeuw
fazant
boomvalk
slechtvalk
zwartkop
braamsluiper
grasmus
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
koninginnenpage, koninginnepage
grote groene sabelsprinkhaan
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
zwartsprietdikkopje
huiszwaluw
boerenzwaluw
merel
staartmees
koolmees
bruin zandoogje
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
groot koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
keep
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
bosrietzanger
laatvlieger
boomklever
barmsijs
sijs
sleedoornpage
bont zandoogje
turkse tortel
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
atalanta

Flora

duizendblad
eenstijlige meidoorn
gewone berenklauw
reuzenberenklauw
struikhei
knoopkruid
amerikaanse vogelkers
wilde kamperfoelie
groot heksenkruid
noorse esdoorn
taxus
gewone rolklaver en rechte rolklaver
sint-janskruid
veldzuring
sleedoorn
scherpe boterbloem
boswilg
gewone salomonszegel
wilde lijsterbes
tijmereprijs

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Openbaar vervoer

BUS: 60 (halte(s) : Drossaard) - 43 (halte(s) : Marentak) - 37 (halte(s) : Directoire, Marentak)

Andere groene ruimten in de buurt

 • Sauvagèrepark

  Toegankelijk voor het publiek

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
  • Speelplein
  • Picknicktafel

  Het Sauvagèrepark was een privédomein dat dateert van het einde van de 19e eeuw en dat in 1964 in handen van de gemeente Ukkel kwam.  Het ontwerp is geïnspireerd op Engelse tuinen en nodigt uit tot pittoreske wandelingen tot aan een aangelegde vijver, een Griekse tempel en een rotspartij.  Er staan...

 • Avijlvlakte

  Toegankelijk voor het publiek

  • Moestuin

  De vlakte wordt omgeven door de Jean Benaetsstraat, de Avijlweg, de Berg van Sint-Job, de onderkant van de Oude Molenstraat en de Wansijnstraat. Die kenmerken van halve natuursite die geïntegreerd is in de sociale structuur van het oude Sint-Job, maken van deze site een van de laatste getuigen van...

 • Engelandplateau

  Toegankelijk voor het publiek

  • Moestuin

  Het Engelandplateau is een semi-natuurlijk landschap en wordt door de Groene wandeling doorkruist.  Er zijn weiden en bossen. 

  Het verbindt  meerdere groene ruimten : Kinsendael-Kriekenput-Keyembempt, het complex dat door het bos van Verrewinkel en Buysdelle wordt gevormd en het Kauwbergplateau.

  ...