Park van Vorst

Sint-Gillis Vorst

Over deze groene ruimte

Het park van Vorst strekt zich uit over 13 hectare grasperken, bloemperken, bosjes en bomen die, rond 3 gazons, prachtige landschappen vormen.

Het wordt door bijna 18.000 m² aan paden en voetpaden doorkruist en wordt door de kleine Lainésquare van het Dudenpark gescheiden.

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

  • Tijdens bewakingsuren, neem contact op met de parkwachters.
  • Tijdens de kantooruren, dienst groene ruimten van de gemeente Vorst : 02 348 17 86 of 02 348 17 23.
  • In noodgevallen, Politiezone Zuid / Vorst : 02 559 89 00.

Openbaar vervoer

BUS: 48 (halte(s) : Albert, Combaz, Kemmelberg, Laîné, Rochefort) - 54 (halte(s) : Albert, Jupiter) - 212 (halte(s) : Combaz, Rochefort) - 211, 37 (halte(s) : Albert)
TRAM: 3, 4 (halte(s) : Albert) - 51 (halte(s) : Albert, Jupiter) - 97 (halte(s) : Combaz, Rochefort)

Inrichtingen

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Banken, Vuilnisbakken, Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Natuur

Onder de boomsoorten : beuk, es, kastanjeboom, lindeboom, Italiaanse populier, berk, taxus, ceder, notenboom, esdoorn, den, gewone esdoorn …

Fauna : vleermuizen, rode eekhoorns, spitsmuis, bosspitsmuis. Vogels : houtduif, spreeuw, grote bonte specht, goudhaantje, zwarte mees, gaai, zwarte kraai, monniksparkiet.

Fauna

staartmees
putter
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
huiszwaluw
grote bonte specht
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
gaai
citroenvlinder
boerenzwaluw
dagpauwoog
nijlgans
bruin zandoogje
grote gele kwikstaart
gewone oeverlibel
koninginnenpage, koninginnepage
bont zandoogje
koolmees
aalscholver
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
groot koolwitje
klein geaderd witje
klein koolwitje
gewone dwergvleermuis
heggenmus
halsbandparkiet
goudvink
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
grasmus
bruinrode heidelibel
grote groene sabelsprinkhaan
sleedoornpage
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
blauwe reiger
kleine karekiet
buizerd

Flora

bosanemoon
noorse esdoorn
gevlekte aronskelk

Geschiedenis

1875

het park wordt voormalige velden aangelegd. Leopold II wil voor de arbeidersklasse een “plaats waar ze zich kunnen ontspannen, kunnen wandelen en zuivere lucht kunnen inademen”.  Hij financiert het project voor de aanleg van dit uitgestrekte park, dat wordt ontworpen door ingenieur Victor Besme, en vertrouwt de uiteindelijke aanleg ervan toe aan landschapsarchitect Lainé, die ook verantwoordelijk is voor het Woluwepark en het Koninklijk Domein.

1882

het park wordt voor het publiek opengesteld onder de naam « Zuidpark ». In 1913  krijgt het de naam « Park van Vorst ».

1890

De koning, die veel aandacht heeft voor de aanleg van het park, wil een punt met uitzicht op het dak van het nieuwe Justitiepaleis integreren. Emile Lainé neemt de aanpassing van de plannen op zich.

1914-1918

het park, dat een wijds vergezicht op de stad biedt, wordt tijdens de oorlog als observatiepunt gebruikt (een tiental klokkentorens zijn zichtbaar vanop de heuvel).

1922

het park wordt gerenoveerd.

1973

het park wordt beschermd.

Patrimonium

De Lainésquare draagt de naam van de stichter van het park en zijn buste wordt er geplaatst.

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

  • Tijdens bewakingsuren, neem contact op met de parkwachters.
  • Tijdens de kantooruren, dienst groene ruimten van de gemeente Vorst : 02 348 17 86 of 02 348 17 23.
  • In noodgevallen, Politiezone Zuid / Vorst : 02 559 89 00.

Openbaar vervoer

BUS: 48 (halte(s) : Albert, Combaz, Kemmelberg, Laîné, Rochefort) - 54 (halte(s) : Albert, Jupiter) - 212 (halte(s) : Combaz, Rochefort) - 211, 37 (halte(s) : Albert)
TRAM: 3, 4 (halte(s) : Albert) - 51 (halte(s) : Albert, Jupiter) - 97 (halte(s) : Combaz, Rochefort)

Andere groene ruimten in de buurt