Pedepark

Anderlecht
koele zone groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Gewestelijke Pedepark, gesitueerd in de vallei van Neerpede, omvat een vijver  omzoomd door een fraaie wandelweg. Een stuk van die wandelweg wordt ingenomen door de Gewestelijke Groene wandeling.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Speelplein
 • Picknicktafel
Speelplein 6-12 jaar, bankenIn de buurt: restaurants, vijverspark (gemeentelijke eigendom), sportcentrum.

Natuur

De Pedevijver bevat tal van vissoorten en ook floridasierschildpadden hebben er een stek gevonden. Talrijke vogelsoorten : meerkoet, waterhoen, wilde eend en fuut, blauwe reiger, kokmeeuw, ekster, lijster …Men kan er ook libellen en vlinders waarnemen, net als verschillende soorten vleermuizen. U vindt er een  rietveld  en sommige stukken van de oevers zijn omzoomd met knotwilgen en elzen. Talrijke plantensoorten in de vochtige vallei: valeriaan, watermunt, kruidkers,  sleutelbloem, boterbloem …

Fauna

heggenmus
lantaarntje
grote keizerlibel
boomblauwtje
grote gele kwikstaart
canadese gans
buizerd
weidebeekjuffer
krakeend
wilde eend
mandarijneend
landkaartje
putter
witgat
kauw
bosuil
roek
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
fazant
boomvalk
slechtvalk
zwartkop
braamsluiper
grasmus
meerkoet
tafeleend
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
dodaars
fuut
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
huiszwaluw
boerenzwaluw
platbuik
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
huismus
bruin zandoogje
rosse vleermuis
gewone oeverlibel
nijlgans
halsbandparkiet
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
houtduif
vink
keep
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
waterral
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
bosrietzanger
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
bergeend
sijs
sleedoornpage
bont zandoogje
turkse tortel
roodwangschildpad
winterkoning
atalanta

Flora

look-zonder-look
gewone berenklauw
pinksterbloem
fluitenkruid
moesdistel
gewone esdoorn
es
gewone margriet
gele lis
witte dovenetel
hondsdraf
madeliefje
moerasspirea
scherpe boterbloem
riet
grote kattenstaart
wilde lijsterbes
boerenwormkruid

Geschiedenis

19de eeuw

talrijke groentekwekerijen sieren het landschap.

1931

de spoorweg scheidt de dorpen Neerpede en Vlezenbeek van elkaar.  

Begin jaren ‘60

een stedenbouwkundig project voorziet in de bouw van grote woontorens, omringd door parktuinen en een groot recreatie- en sportcentrum.

Begin jaren ‘80

na de aanleg van de ring en de bouw van het Erasmusziekenhuis wordt de site ingericht : een golfterrein, een kunstmatige skipiste en sportterreinen worden naast de landelijke zones aangelegd. Het Pedepark wordt gedeeltelijk geëxploiteerd en de lokale boerderijen worden geleidelijk omgebouwd tot woningen, kennels, maneges …

Patrimonium

Sinds 1997 zijn het groot rietveld en de vallei van de Koevijver, nabij het gewestelijke park, beschermde landschappen.

Luizenmolen (1866 daarna 1999)

Deze molen functioneerde tot 1928 en werd dan aan de gemeente Anderlecht overgedragen. Wanneer de gemeente geconfronteerd wordt met het risico dat de molen tot een ruïne vervalt, wordt besloten de molen in 1955 af te breken. Dankzij archiefstukken wordt de molen nadien in zijn originele staat hersteld en in 1999 opnieuw plechtig ingehuldigd.

Nieuws & evenementen

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Andere groene ruimten in de buurt