Laken (Brussel)
Toegankelijk voor het publiek
groene wandeling
  • Speelplein
  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het Sobieskipark dat aan het begin van de vorige eeuw herinnert, is vooral een wandel- en vrijetijdspark; verder is het ook een schakel in het Brussels Groene netwerk en speelt het een ecologische rol in het Brusselse landschap.

Oorspronkelijk was het Sobieskipark geen openbaar park. Het maakte deel uit van de koninklijke tuinen van Leopold II en leverde fruit voor het hof.

Een bosgedeelte met hoogstambomen vormt een scherm langs de twee belangrijke wegen die de tuin omsluiten. In het laag gelegen gedeelte werd een vijver van een dertigtal are uitgegraven, die tegenwoordig bevolkt wordt door talrijke zwemvogels. Midden in de tuin staan enkele hoogstammige appelaars en perelaars in een grote maaiweide. Deze leidt naar het hoog gelegen gedeelte van het park, waar opgebonden fruitbomen groeien en waar we een heel mooi rododendronperk aantreffen.

Rond de vijver leeft een kolonie nijlganzen. Vier bomen zijn opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn echter niet de enige bomen die een ommetje waard zijn. Dat geldt ook voor enkele andere bomen, zoals een prachtige trompetboom en een indrukwekkende treurwilg.

De weide wordt maar  twee keer per jaar gemaaid en groeit zo uit tot een natuurlijke ruimte die contrasteert met de rest van het park dat onderhouden wordt door de tuiniers van Leefmilieu Brussel.

Lire plus

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag open voor het publiek, volgens dit schema::

  • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u30;
  • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u30;
  • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u30;
  • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u30;

Parkwachters van Leefmilieu Brussel zijn overdag regelmatig aanwezig.

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Het Sobieskipark ligt tussen de Jan-Sobieskilaan en de Acacialaan in Laken en is omheind. De ingang ligt aan de Sobieskilaan, recht tegenover de Clementinasquare. Een voetgangerstunnel maakt de verbinding met de Koloniale Tuin die vlak achter de Acacialaan ligt. De ingang tot de tuinen van de Bloemist ligt achteraan in het Sobieskipark.

Openbaar vervoer

BUS: 218 (halte(s) : Sobieski)
METRO: 6 (halte(s) : Stuyvenbergh)
TRAM: 19 (halte(s) : Stuyvenbergh)

Equipements

  • Speelplein
  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Speeltuin met zandbak en glijbaan, zitbanken, vuilnisbakken. Honden moeten altijd aan de leiband.

Nature

Rond de vijver leeft een kolonie nijlganzen. Die werden aanvankelijk in het Koninklijk Domein van Laken geplaatst, maar enkele jaren geleden waren er te veel. Ondertussen heeft de populatie uit zichzelf terug een leefbaar aantal bereikt. De maaiweide die eventuele roofdieren kan verbergen, stond hen niet aan, en ze zijn uit zichzelf teruggekeerd naar het Koninklijk Domein.

Er zitten vossen  in het Sobieskipark. Ze trekken ook naar de Koloniale Tuin en de Tuinen van de Bloemist.

Twee Oostenrijkse dennen (Pinus nigra), twee West-Amerikaanse balsempopulieren (Populus trichocarpa) en een valse acacia (Robinia pseudoacacia) zijn opgenomen in de Brusselse lijst met merkwaardige bomen. Maar het zijn niet de enige bomen die een ommetje waard zijn.

Dat geldt ook voor enkele exotische bomen (een krulwilg, een sneeuwbalboom, een boomhazelaar, …) en een aantal inheemse soorten (zoals een prachtige trompetboom en een indrukwekkende treurwilg langs de vijver, zwarte elzen, een plataan, enz.). De appelaars en perelaars in het centrale grasveld en de opgebonden fruitbomen herinneren aan de oorsprong van de tuin.

Fauna

staartmees
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
roek
kauw
knobbelzwaan
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
carolina-eend
slechtvalk
sperwer
vink
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
citroenvlinder
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
viervlek
kleine vuurvlinder
grote gele kwikstaart
gewone oeverlibel
wilde eend
koolmees
aalscholver
krakeend
tjiftjaf
grote keizerlibel
ekster
groene specht
klein geaderd witje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
heggenmus
halsbandparkiet
vuurjuffer
bruine kikker
goudhaan
boomklever
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
roodwangschildpad
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
distelvlinder
blauwe reiger
canadese gans
gewone pad
buizerd

Flora

knoopkruid
veldzuring
Lire plus

Geschiedenis

Bij het begin van de twintigste eeuw kocht koning Leopold II verschillende eigendommen die grensden aan het domein van Stuivenberg waar hij woonde, om er één grote tuin van te maken. Hij besloot om een deel in te richten als koninklijke boomgaard (het huidige Sobieskipark), een tweede als zone waar exotische platen uit Congo aan het klimaat konden wennen (de Koloniale Tuin) en een derde als siertuin waar hij sierbloemen kweekte voor de koninklijke vertrekken (de Tuinen van de Bloemist).

In de koninklijke boomgaard liet Leopold II serres bouwen voor een wijngaard, maar ook voor sinaasappel-, perzik- en abrikozenbomen die hij in potten liet kweken. Bij de recepties en galadiners van die periode was het gebruikelijk om bomen te etaleren die beladen waren met vruchten. De disgenoten konden dan zelf hun dessertje plukken. Het andere deel van het terrein werd beplant met kerselaars, perelaars en appelaars van verschillende variëteiten. Maar de vruchten van deze verzameling waren niet allemaal eetbaar.

In 1975, toen deze koninklijke boomgaard niet productief meer was, stelde de Koninklijke Schenking hem ter beschikking van de Groendienst, op voorwaarde dat die hem omvormde tot openbare tuin. De restauratie van de tuinen dateert uit deze periode, samen met de aanleg van een doorgang onder de Acacialaan om een directe verbinding te maken met de Koloniale Tuin die het Sobieskipark in noordelijke richting verlengt.

De naam van het park en de aangrenzende laan is een eerbetoon aan de Poolse koning Jan III Sobieski, die in 1683 de Ottomannen dwong om het beleg van Wenen op te geven. Maar het park was ook lange tijd gekend onder de naam: ‘Elisabethpark’. Die wordt niet langer gebruikt, om verwarring te vermijden met het Elisabethpark voor de basiliek van Koekelberg.

Lire plus

Patrimonium

Beeldhouwwerken

De Kiemen (2003)

De Luikse kunstenaar Jacqueline Hock won in 2003 de beeldhouwwedstrijd die Leefmilieu Brussel elk jaar organiseert. De twee stukken van het kunstwerk staan op het grasveld rechts van de vijver en dicht bij de ingang van het park. Ze maken een synthese van de concepten van graan, fruit en ei, zowel met de vorminterpretatie als met het effect van de gekozen materialen (lood en beton). De twee stukken zijn in de grond verankerd om de indruk te geven dat de kiemen op de grond liggen.

Lire plus