Sobieski Park

De vroegere koninklijke boomgaard van Laken
Laken (Brussel)
groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Sobieskipark dat aan het begin van de vorige eeuw herinnert, is vooral een wandel- en vrijetijdspark; verder is het ook een schakel in het Brussels Groene netwerk en speelt het een ecologische rol in het Brusselse landschap.

Oorspronkelijk was het Sobieskipark geen openbaar park. Het maakte deel uit van de koninklijke tuinen van Leopold II en leverde fruit voor het hof.

Een bosgedeelte met hoogstambomen vormt een scherm langs de twee belangrijke wegen die de tuin omsluiten. In het laag gelegen gedeelte werd een vijver van een dertigtal are uitgegraven, die tegenwoordig bevolkt wordt door talrijke zwemvogels. Midden in de tuin staan enkele hoogstammige appelaars en perelaars in een grote maaiweide. Deze leidt naar het hoog gelegen gedeelte van het park, waar opgebonden fruitbomen groeien en waar we een heel mooi rododendronperk aantreffen.

Rond de vijver leeft een kolonie nijlganzen. Vier bomen zijn opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn echter niet de enige bomen die een ommetje waard zijn. Dat geldt ook voor enkele andere bomen, zoals een prachtige trompetboom en een indrukwekkende treurwilg.

De weide wordt maar  twee keer per jaar gemaaid en groeit zo uit tot een natuurlijke ruimte die contrasteert met de rest van het park dat onderhouden wordt door de tuiniers van Leefmilieu Brussel.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u15;
 • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u15;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u15;
 • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u15;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

Het Sobieskipark ligt tussen de Jan-Sobieskilaan en de Acacialaan in Laken en is omheind. De ingang ligt aan de Sobieskilaan, recht tegenover de Clementinasquare. Een voetgangerstunnel maakt de verbinding met de Koloniale Tuin die vlak achter de Acacialaan ligt. De ingang tot de tuinen van de Bloemist ligt achteraan in het Sobieskipark.

Openbaar vervoer

BUS: 218 (halte(s) : Sobieski)
METRO: 6 (halte(s) : Stuyvenbergh)
TRAM: 19 (halte(s) : Stuyvenbergh)

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Fontein met drinkbaar water
 • Speelplein

Speeltuin met zandbak en glijbaan, zitbanken, vuilnisbakken. Honden moeten altijd aan de leiband.

Natuur

Rond de vijver leeft een kolonie nijlganzen. Die werden aanvankelijk in het Koninklijk Domein van Laken geplaatst, maar enkele jaren geleden waren er te veel. Ondertussen heeft de populatie uit zichzelf terug een leefbaar aantal bereikt. De maaiweide die eventuele roofdieren kan verbergen, stond hen niet aan, en ze zijn uit zichzelf teruggekeerd naar het Koninklijk Domein.

Er zitten vossen  in het Sobieskipark. Ze trekken ook naar de Koloniale Tuin en de Tuinen van de Bloemist.

Twee Oostenrijkse dennen (Pinus nigra), twee West-Amerikaanse balsempopulieren (Populus trichocarpa) en een valse acacia (Robinia pseudoacacia) zijn opgenomen in de Brusselse lijst met merkwaardige bomen. Maar het zijn niet de enige bomen die een ommetje waard zijn.

Dat geldt ook voor enkele exotische bomen (een krulwilg, een sneeuwbalboom, een boomhazelaar, …) en een aantal inheemse soorten (zoals een prachtige trompetboom en een indrukwekkende treurwilg langs de vijver, zwarte elzen, een plataan, enz.). De appelaars en perelaars in het centrale grasveld en de opgebonden fruitbomen herinneren aan de oorsprong van de tuin.

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
grote keizerlibel
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
kleine vuurvlinder
buizerd
carolina-eend
krakeend
wilde eend
mandarijneend
kauw
citroenvlinder
roek
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
slechtvalk
zwartkop
meerkoet
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
viervlek
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein geaderd witje
houtduif
vink
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
tjiftjaf
goudhaan
roodborst
boomklever
turkse tortel
roodwangschildpad
winterkoning

Flora

knoopkruid
veldzuring

Geschiedenis

Bij het begin van de twintigste eeuw kocht koning Leopold II verschillende eigendommen die grensden aan het domein van Stuivenberg waar hij woonde, om er één grote tuin van te maken. Hij besloot om een deel in te richten als koninklijke boomgaard (het huidige Sobieskipark), een tweede als zone waar exotische platen uit Congo aan het klimaat konden wennen (de Koloniale Tuin) en een derde als siertuin waar hij sierbloemen kweekte voor de koninklijke vertrekken (de Tuinen van de Bloemist).

In de koninklijke boomgaard liet Leopold II serres bouwen voor een wijngaard, maar ook voor sinaasappel-, perzik- en abrikozenbomen die hij in potten liet kweken. Bij de recepties en galadiners van die periode was het gebruikelijk om bomen te etaleren die beladen waren met vruchten. De disgenoten konden dan zelf hun dessertje plukken. Het andere deel van het terrein werd beplant met kerselaars, perelaars en appelaars van verschillende variëteiten. Maar de vruchten van deze verzameling waren niet allemaal eetbaar.

In 1975, toen deze koninklijke boomgaard niet productief meer was, stelde de Koninklijke Schenking hem ter beschikking van de Groendienst, op voorwaarde dat die hem omvormde tot openbare tuin. De restauratie van de tuinen dateert uit deze periode, samen met de aanleg van een doorgang onder de Acacialaan om een directe verbinding te maken met de Koloniale Tuin die het Sobieskipark in noordelijke richting verlengt.

De naam van het park en de aangrenzende laan is een eerbetoon aan de Poolse koning Jan III Sobieski, die in 1683 de Ottomannen dwong om het beleg van Wenen op te geven. Maar het park was ook lange tijd gekend onder de naam: ‘Elisabethpark’. Die wordt niet langer gebruikt, om verwarring te vermijden met het Elisabethpark voor de basiliek van Koekelberg.

Patrimonium

Beeldhouwwerken

De Kiemen (2003)

De Luikse kunstenaar Jacqueline Hock won in 2003 de beeldhouwwedstrijd die Leefmilieu Brussel elk jaar organiseert. De twee stukken van het kunstwerk staan op het grasveld rechts van de vijver en dicht bij de ingang van het park. Ze maken een synthese van de concepten van graan, fruit en ei, zowel met de vorminterpretatie als met het effect van de gekozen materialen (lood en beton). De twee stukken zijn in de grond verankerd om de indruk te geven dat de kiemen op de grond liggen.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u15;
 • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u15;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u15;
 • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u15;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

Het Sobieskipark ligt tussen de Jan-Sobieskilaan en de Acacialaan in Laken en is omheind. De ingang ligt aan de Sobieskilaan, recht tegenover de Clementinasquare. Een voetgangerstunnel maakt de verbinding met de Koloniale Tuin die vlak achter de Acacialaan ligt. De ingang tot de tuinen van de Bloemist ligt achteraan in het Sobieskipark.

Openbaar vervoer

BUS: 218 (halte(s) : Sobieski)
METRO: 6 (halte(s) : Stuyvenbergh)
TRAM: 19 (halte(s) : Stuyvenbergh)

Andere groene ruimten in de buurt