Verrewinkelbos

Ukkel
koele zone natura 2000 groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Verrewinkelbos is een echte  groene oase van bijna 15 hectare. Het heeft een zeer uitgesproken reliëf met een plateau van 110 meter hoog en diepe afgronden naar de Verrewinkelbeek. De Groene wandeling loopt door het terrein.

 

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

Openbaar vervoer

BUS: 37, 43 (halte(s) : Verrewinkel)

Inrichtingen

Vuilnisbakken.

Natuur

Het bos is een Natura 2000-zone. We vinden er een grote diversiteit aan vogels, bomen en struiken en veel paddestoelen.

In de lente staat het onderhout prachtig in bloei : anemonen, hyacinten en lelietjes-van-dalen.

 

Fauna

heggenmus
goudvink
buizerd
wilde eend
kauw
bosuil
citroenvlinder
zwarte kraai
sperwer
spreeuw
zwartkop
gaai
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
merel
staartmees
koolmees
rosse vleermuis
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
houtduif
vink
keep
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
goudhaan
roodborst
laatvlieger
boomklever
sijs
turkse tortel
winterkoning
groenling

Flora

daslook
look-zonder-look
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
groot heksenkruid
noorse esdoorn
gewone esdoorn
adelaarsvaren
framboos
es
gevlekte aronskelk
beuk
hulst
taxus
grote veldbies
mispel
hazelaar
gladde iep
kruipende boterbloem
boswilg
gewone salomonszegel
wilde lijsterbes

Geschiedenis

Begin 16de eeuw

Het Verrewinkelbos maakt deel uit van het Zoniënwoud dat  verkocht is aan de Brusselse Broederschap van Sint-Elooi (vereniging voor onderlinge bijstand voor diverse Brusselse gilden). Op het terrein wordt een hoeve gebouwd .

Na de Franse revolutie

De broederschap wordt ontbonden en haar goederen worden naar de tehuizen van de Stad Brussel gestuurd. De hoeve wordt in 1893 verkocht.

Terwijl het Zoniënwoud door beheerder Société Générale geleidelijk wordt ontmanteld, is het Verrewinkelbos volledig door landbouwgronden omgeven en geleidelijk ontstaan er verkavelingen.

Tot in 2003

Behoort het Verrewinkelbos toe aan het OCMW van de Stad Brussel. Daarna wordt de Gemeente Ukkel de nieuwe eigenaar.  Leefmilieu Brussel beheert het bos.

Patrimonium

Verrewinkel is sinds 1990 als beschermd landschap door de dienst Monumenten en Landschappen geregistreerd.  

De Roze Molen (gelegen aan de Roze Molenweg)

Dateert van de 16de eeuw. Hij heeft tot in 1920 graan gemalen en werd daarna tot melkerij omgevormd. Nu is de molen een privéwoning.

De Sint-Elooihoeve  (1741) (Godshuizenlaan)

Was vroeger eigendom van de Brusselse Broederschap van Sint-Elooi (liefdadigheidsorganisatie). Vanaf de 19de eeuw deed ze dienst als melkerij en nu is ze een privéwoning.  

Het gehucht Verrewinkel (Chantemerlelaan)

Lag vroeger in het midden van het bos. Vandaag bestaat het uit een rij aanpalende arbeiderswoningen. 

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

Openbaar vervoer

BUS: 37, 43 (halte(s) : Verrewinkel)

Andere groene ruimten in de buurt