Vijverspark

Anderlecht
koele zone

Over deze groene ruimte

Dit park met een oppervlakte van 9 hectare werd in de jaren 1960 aangelegd door de grondregie van Anderlecht. Het gaat om een brede grondstrook met opeenvolgende waterpartijen die door een natuurlijke begroeiing worden omgeven. Op de oevers zien we talrijke decoratieve schietwilgen die niet hoeven onder te doen voor exotische sierboomsoorten. Verder bevinden zich hier ook treurwilgen en meidoorns, naast tal van esdoornvariëteiten. Het landschap ligt onderaan in de vallei van de Neerpedebeek, die haar loop door het landelijk gebied van Neerpede vervolgt.

De oevers van de vijvers zijn weliswaar niet natuurlijk maar vertonen toch de vegetatie die zo typisch is voor de Brabantse waterpartijen zoals mattenbies, pijlkruid, gele plomp, waterweegbree, ruwe wilgenroos, pitrus, gele lis, riet en lisdodde. De vijvers vormen een biotoop voor tal van watervogels.

De brede dolomietpaden, het parkmeubilair en de speelpleinen zijn typisch voor de jaren zestig, maar ook de stedenbouwkundige zonerings- principes die hebben meegespeeld bij de creatie. De omgeving van het park is namelijk mooi opgedeeld in hoge buildings, handels- en schoolinfrastructuur en eengezinswoningen.

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

Routebeschrijving

Dit park bevind zich tussen de Maurice Carêmelaan, de Dr. Lemoinelaan en de de Marius Renardlaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 81 (halte(s) : Frans Hals, Marius Renard, Vivès-park)

Inrichtingen

Vijvers, fonteinen, petanquebanen, gezondheidsparcours, hondentoilet, zone voor vrijlopende honden

Natuur

Fauna

staartmees
putter
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
knobbelzwaan
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
platbuik
grote gele kwikstaart
gewone oeverlibel
wilde eend
koolmees
huismus
aalscholver
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fuut
heggenmus
halsbandparkiet
vuurjuffer
waterral
goudhaan
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
bruinrode heidelibel
dodaars
bergeend
roodwangschildpad
witgat
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
landkaartje
blauwe reiger
tafeleend
kuifeend
kleine karekiet
canadese gans
buizerd

Flora

bijvoet
reuzenberenklauw
pinksterbloem
knoopkruid
koninginnenkruid
gewone berenklauw
gele lis
witte dovenetel
gewone rolklaver en rechte rolklaver
wolfspoot
watermunt
veldzuring
madeliefje
lidrus
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
grote kattenstaart
boerenwormkruid
beekpunge

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Als open ruimte is de site altijd toegankelijk voor het publiek, behalve bij sterke wind.

Een vraag of een probleem?

Routebeschrijving

Dit park bevind zich tussen de Maurice Carêmelaan, de Dr. Lemoinelaan en de de Marius Renardlaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 81 (halte(s) : Frans Hals, Marius Renard, Vivès-park)

Andere groene ruimten in de buurt