Sint-Jans-Molenbeek
Altijd toegankelijk
Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

Dit in het centrum van Sint-Jans-Molenbeek gelegen park biedt de bevolking de spel- en ontspanningsruimte die het nodig had. Het Bonneviepark is een plaatselijk initiatief waaraan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest concreet vorm gaf en één van de eerste parken met sociale bestemming die op participatieve basis werden uitgewerkt.

De speeltuigen die we er aantreffen, zijn het resultaat van een participatieve dynamiek die in 2008 werd vernieuwd, en werden speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van het jonge doelpubliek. De voorzieningen werden in de lente van 2011 plechtig in gebruik genomen en zijn aangepast aan alle leeftijdscategorieën. Ze zijn vervaardigd uit staal en hout en betekenen voor de kinderen van de wijk een reis naar nieuwe avonturen.

Het speelterrein neemt een centrale plaats in en werd voorzien van bijzondere reliëfs, valdempende kunststofbekledingen en een zandbak. Verder is er ook een sportterrein.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september van 8u00 tot 19u45.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

De ingangen van het Bonneviepark in het hartje van de Sint-Jan-Baptistwijk in Sint-Jans-Molenbeek liggen aan de Geneffestraat, Schoolstraat en Merchtemsesteenweg.

Openbaar vervoer
BUS: 216 (halte(s) : Paal) - 20 (halte(s) : Merchtem) - 89 (halte(s) : Graaf van Vlaanderen, Paal)
METRO: 1, 5 (halte(s) : Graaf van Vlaanderen)

Polyester speeltuigen voor kinderen, terrein voor basketbal en minivoetbal, petanquebaan, luifel, lantaarns, zitbanken, vuilnisbakken.

Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

Door de aanleg van de Brusselse metro (1974-1975) werd het centrum van Sint-Jans-Molenbeek grondig verminkt. Over een lengte van meerdere honderden meters werd er een reusachtige bres geslagen op de plaats waar een aantal gebouwen eerst werden onteigend en daarna met de grond gelijk gemaakt.

Die omgeving bleef jarenlang verwaarloosd achter. Het Buurthuis van Bonnevie vond het dan ook noodzakelijk dat er in de verwoeste zone een ruimte kwam met recreatiemogelijkheden voor de jongeren uit de buurt, en voor de organisatie van allerlei activiteiten. Maar het project kreeg geen erkenning en op het gebruikte terrein gaf dat aanleiding tot sluikstortingen en wildparkeren.

Met de hulp van de Koning Boudewijnstichting kwam er in 1981 een voorlopig speelterrein. Maar de vzw Buurthuis/Maison de quartier Bonnevie had grootsere plannen. Het wilde in samenspraak met de lokale bevolking een openbare ruimte in de wijk die multifunctioneel was en zich bovendien richtte tot alle leeftijdsgroepen. Vooral omdat de potentieel beschikbare ruimte groter was geworden: een reeks bouwvallige woningen in de omgeving van het terrein werd gesloopt.

De raadpleging van de bevolking over het stedenbouwkundige project leidde in 1990 tot de publicatie van een witboek dat de basis vormde voor de geplande werken. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek toonde interesse, net zoals het Brussels Gewest. Dat gaf aan Leefmilieu Brussel – BIM de opdracht om het project concreet uit te werken in samenwerking met het Buurthuis Bonnevie.

Er kwamen informatie- en animatiesessies en een openbaar onderzoek in de wijk, om de noden en verwachtingen van alle bewoners in kaart te brengen. Zo kon men het project precies afbakenen en dat leidde tot de realisatie in 1996.

De jongeren van de wijk werden betrokken bij de aanleg. Buurtkinderen ontwierpen de speeltuigen en de wat oudere jongeren voerden de werken uit in het kader van een samenwerkingsverband voor sociale inschakeling. De onderneming die de werken uitvoerde, nam een jongere uit de beroepsopleiding in dienst voor de duur van de werf. Het Bonneviepark opende officieel in november 1996

Beelhouwwerken

De modules van de speeltuin voor de kleinste kinderen zijn in feite beeldhouwwerkjes. De kinderen van de wijk ontwierpen ze met de hulp van beeldhouwer Roberto Ollivero tijdens werkwinkels die het centrum voor expressie en creativiteit van het Buurthuis Bonnevie organiseerde.

Jongeren die een vorming volgden aan de coöperatieve onderneming met sociale opdracht ‘Poly Bonnevie’ zorgden voor de realisatie in polyester.

Het Bonneviepark heeft geen opmerkelijke fauna of flora. De aangeplante variëteiten zijn inheems en ook de diersoorten komen veel voor (mussen, duiven, enz.). De aanwezigheid van een park in een buurt met heel weinig groen is op zich merkwaardig en die context geeft het park een specifieke waarde.

Fauna
slechtvalk
koolmees
huismus
heggenmus
spreeuw
merel
blauwe reiger