De plantentuin Jean Massart

Een honderdjarige plantentuin
Oudergem
koele zone natura 2000

Over deze groene ruimte

De plantentuin Jean Massart werd in 1922 aangelegd en verzamelt op 5 hectare bijna 2000 plantensoorten. Dat alles mooi georganiseerd in tuinen en collecties. In 2022 vierde de Tuin zijn 100ste  verjaardag! Voor die heugelijke gebeurtenis werden de site en de collectie volledig gerenoveerd. Ook kwam er een didactisch parcours om de bezoekers naar zijn vele rijkdommen te leiden: natte zone, arboretum, boomgaard, evoluerende tuin, proeftuin, medicinale en aromatische planten … Ook lopen er nog projecten en worden er andere voorbereid, zodat dit ware openluchtmuseum verder vernieuwd kan worden.

Deze tuin, waarin plantenbehoud, wetenschappelijk onderzoek, een educatief museum en een toevluchtsoord voor de biodiversiteit harmonieus samengaan, zal zowel jong als oud, natuurliefhebbers en ervaren natuurkenners betoveren.

Educatieve activiteiten en sensibilisering

De botanische tuin Jean Massart is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met Leefmilieu Brussel, de beheerder van de site, ontwikkelt de Université Libre de Bruxelles er activiteiten voor de sensibilisering van de burgers, opleidingen en onderzoek.

Boven op de activiteiten voor scholengroepen stelt de ULB elk jaar met veel zorg een evenementenprogramma voor het grote publiek samen (algemene en thematische begeleide rondleidingen, open dagen, expo’s …)

Ontdek hier de agenda van de activiteiten die door de ULB worden georganiseerd.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 09u30 tot 16u30;
 • van 01 tot 30 april, van 08u15 tot 18u30;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u15 tot 20u30;
 • van 01 tot 30 september, van 08u15 tot 19u30;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

 • Tijdens bewakingsuren, neem contact op met de parkwachters.
 • Tijdens de kantooruren, Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75 of info@leefmilieu.brussels
 • Voor alle informatieaanvragen over de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart: jardmass@ulb.be/ 02 650 91 65
 • In noodgevallen, de politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem : 02 563 96 39.

Ingang

 • De ingang van de site bevindt zich hier: 1850, Waversesteenweg in 1160 Oudergem.

Openbaar vervoer

BUS : 72 (arrêt(s) : Jardin Massart, Rouge-Cloître)

Educatieve en bewustmakingsactiviteiten

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Honden verboden
 • Picknicktafel

Honden niet toegestaan

De tuin is te kwetsbaar om honden toe te laten, zelfs aan de leiband: bedankt voor uw begrip.

Fietsers

stap af en duw uw fiets met de hand verder. Blijf op het hoofdpad.

Natuur

In feite verdienen de meeste plantencollecties van de botanische tuin een vermelding in deze rubriek. Gezien hun diversiteit is het echter onmogelijk om ze hier allemaal op te sommen. Niettemin zouden we hier toch willen vermelden dat een honderdtal bomen van de tuin in de inventaris van opmerkelijke bomen van het Brussels Gewest opgenomen werden; voorbeelden hiervan zijn de zakdoekenbomen (Davidia involucrata var. vilmoriniana), … Vier van de in deze inventaris opgenomen bomen worden eveneens herkend als kampioenbomen (de grootste of meest buitengewone van het land) door de vzw ‘Belgische Dendrologie Belgique’: een kornoelje (Cornus walteri), een Kaukasische gleditschia (Gleditsia caspica), een Chinese phellodendron (Phellodendron chinense) en een kersenboom met neerhangende takken (Prunus x subhirtella pendula).

Verder trekt de nabijheid van de prachtige site van het Rood Klooster en het Zoniënwoud en de kwaliteit van de aanplantingen van de botanische tuin ook tal van vogels aan: de groene specht, de zwartkop en de glanskop bij de bossoorten; de meerkoet, de grote gele kwikstaart, de kuifeend, bij de soorten die we op de watervlakken aantreffen; de zanglijster, de groenling, de torenvalk en de vink op de meer open stukken van het domein.

En ook de bruine kikker, de alpenwatersalamander en de gewone pad komen veelvuldig voor in de vochtige zone van de tuin. De insecten die we er terugvinden zijn ten slotte eveneens erg belangrijk voor de bestuiving van de vele planten van de tuin.

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
grote keizerlibel
icarusblauwtje
boomblauwtje
distelvlinder
grote gele kwikstaart
goudvink
buizerd
weidebeekjuffer
wilde eend
putter
citroenvlinder
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
boomvalk
zwartkop
meerkoet
waterhoen
gaai
aalscholver
koninginnenpage, koninginnepage
grote groene sabelsprinkhaan
bruine kikker
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
gewone meikever, mulder
blauwe reiger
huiszwaluw
boerenzwaluw
viervlek
platbuik
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
huismus
bruin zandoogje
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
waterral
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
boomklever
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
sijs
zeggedoorntje
bont zandoogje
turkse tortel
roodwangschildpad
winterkoning
atalanta

Flora

daslook
tweestijlige meidoorn
eenstijlige meidoorn
pinksterbloem
amerikaanse vogelkers
groot heksenkruid
gewone esdoorn
es
hulst
grote wederik
hazelaar
slanke sleutelbloem
sleedoorn
schietwilg
boswilg
beekpunge

Geschiedenis

Jean Massart werd in 1865 in Etterbeek geboren en was dokter in de geneeskunde en de wetenschappen en professor botaniek aan de Université Libre de Bruxelles. In de loop van zijn carrière werkte hij bij het Institut Pasteur in Parijs en stond hij van 1902 tot 1906 ook aan het hoofd van de Botanische Tuin van Brussel. De aanleg van de tuin aan de rand van het terrein van het Rood Klooster die vandaag zijn naam draagt, dateert van 1922. De 5 hectare landbouwgrond die hij bewerkte en aanlegde met de hulp van de landschapsarchitect Jules Buyssens, behoorden toe aan de Belgische staat. De tuin is nu geregionaliseerd en wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de ULB, die er onderzoeksactiviteiten uitvoert en bepaalde collecties onderhoudt.

De bedoeling van Jean Massart was om in deze experimentele tuin de planten van de belangrijkste natuurlijke omgevingen van België te reconstrueren, een transplantatietuin te creëren om de aanpassingsmechanismen van wilde planten aan verschillende natuurlijke omgevingen te bestuderen en in de tuin ook een hydrobiologisch laboratorium onder te brengen. Dit ambitieus project werd evenwel nooit volledig gerealiseerd: Amper drie jaar na de start van het hele avontuur verdween Jean Massart. Zijn collega’s en vrienden verzamelden zich daarop in de vzw ‘Jardin Expérimental Jean Massart’ en probeerden zijn werk voort te zetten. Bij gebrek aan de nodige middelen werd de vzw in 1939 echter ontbonden en nam de ULB het beheer van de tuin over. Door de tuin te verrijken met tuinbouwcollecties sloeg dokter De Keyser er toen een andere richting mee in.

De terugkeer naar de oorspronkelijke principes kwam er na de toetreding tot de directie van de tuin van professor Paul Duvigneaud in 1962. Hij was het in feite die de idee van zijn oorspronkelijke oprichter opnieuw lanceerde om er een plaats voor de experimentele studie van de aanpassingsmechanismen van wilde planten van te maken. Hij was het ook die de aanzet gaf voor het onderzoek naar ecologische genetica dat nadien door de professoren Claude Lefèbvre en Pierre Meerts zou worden opgepikt. Voor de studenten botaniek van de ULB liet hij daarnaast ook een tuin met geneeskrachtige planten en een systematische botanische tuin aanleggen.

Geleidelijk aan werd er omwille van de oplopende onderhoudskosten echter afgestapt van de oorspronkelijke bedoeling van een ecologische tuin. In de plaats daarvan veranderde de tuin in een plek waar we vandaag de typische natuurlijke plantengroei van de vochtige zones van Brabant kunnen aantreffen.

In 2020 is Leefmilieu Brussel begonnen met een grondige renovatie van de tuin om deze beschermde site en de collecties die er zijn ondergebracht weer tot hun recht te laten komen: renovatie van de tuinen, de paden, de nutsleidingen en bepaalde gebouwen, reorganisatie van de collecties, aanleg van een Brusselse plantentuin, verwijdering van parkeerplaatsen, aanleg van verbindingen met de nabijgelegen Rood Klooster-site ...

Het is een levend museum en een openluchtlaboratorium waar actie wordt ondernomen voor een gezondere en duurzamere stad.

Patrimonium

De plantentuin Jean Massart is beschermd voor zijn wetenschappelijk en esthetisch belang.

Een van de missies van de Tuin is het behoud van de plantensoorten, met name door de uitwisseling van zaden met andere botanische tuinen.

Voor didactische doeleinden bevat de tuin tal van infoborden, waarvan hieronder enkele uittreksels, om de verschillende delen van de tuin kort voor te stellen.

Voormalige ethologische tuin: het historische hart van de Massart-tuin

In 1922 heeft de Université Libre de Bruxelles een experimentele plantentuin aangelegd aan de rand van het Zoniënwoud, naast de voormalige priorij van het Rood Klooster. Zijn verantwoordelijke, Jean Massart (1865-1925), opteerde voor de aanleg van een tuin met een vernieuwend concept, een zogenaamde ‘ethologische’ tuin. Deze term, die vandaag niet meer wordt gebruikt in de plantkunde, verwijst naar de studie van de manier waarop levende organismen zich aan hun omgeving hebben aangepast.

Om het resultaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken, werkte hij samen met zijn vriend, landschapsarchitect Jules Buyssens (1872-1958). De tuin behield deze vorm tot het begin van de jaren 1960. Toen werd beslist om de site vrij te laten evolueren. Een groot deel van de oorspronkelijke planten ging verloren, maar het reliëf en de rotsachtige elementen die in 1922 werden aangelegd, bleven behouden. Geleidelijk aan werden de typische flora en fauna van de Brabantse moerassen hier aangetroffen, vergelijkbaar met het type milieu waarin de stad Brussel is ontstaan in de middeleeuwen.

Tuin met medicinale planten

Sinds mensenheugenis doen wij beroep op planten om ons te verzorgen, gaande van infusies of kompressen tot de meest complexe geneesmiddelen. Opgelet: het is allemaal een kwestie van dosering! Sommige planten kunnen giftig zijn: raak uit voorzorg geen enkele plant van deze percelen aan.

Dankzij de diversiteit aan plantensoorten vindt men hier talrijke insecten

Experimentele tuin

De tuin biedt wetenschappers en studenten ruimte om experimenten in de open lucht uit te voeren.

Ander recent onderzoek is toegespitst op de invasieve uitheemse planten, de invloed van meststoffen op de plantendiversiteit of nog de accumulatie van verontreinigende stoffen in de honing van wilde bijen.

Arboretum

De bomen in deze collectie komen hoofdzakelijk uit de gematigde streken van Noord-Amerika en Azië. Het klimaat is daar vergelijkbaar met het onze, waardoor de bomen hier goed gedijen. Deze collectie bevat naaldbomen (die geen echte bloemen of vruchten voortbrengen, maar kegels) en loofbomen (die wel bloemen en vruchten hebben).

Evolutietuin

Een wereld zonder bloemen kan men zich moeilijk voor stellen... en toch verschenen de bloeiende planten, of angiospermen, vrij recent in de geschiedenis van onze planeet: later dan de zoogdieren bijvoorbeeld. Vanaf een gemeenschappelijke voorouder hebben ze constant verder geëvolueerd: in de loop der tijd werden variaties doorgegeven en opgestapeld, waardoor de diversiteit aan vormen, kleuren en geuren is ontstaan die we vandaag kennen.

Sensorische tuin

Hier willen wij u werkelijk onderdompelen in de plantenwereld. Een collectie waar u de planten mag aanraken, ruiken en zelfs proeven en al uw zintuigen tot leven te wekken.

Deze zomercollectie kan van juni tot augustus bezocht worden.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 09u30 tot 16u30;
 • van 01 tot 30 april, van 08u15 tot 18u30;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u15 tot 20u30;
 • van 01 tot 30 september, van 08u15 tot 19u30;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

 • Tijdens bewakingsuren, neem contact op met de parkwachters.
 • Tijdens de kantooruren, Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75 of info@leefmilieu.brussels
 • Voor alle informatieaanvragen over de wetenschappelijke collecties van de plantentuin Jean Massart: jardmass@ulb.be/ 02 650 91 65
 • In noodgevallen, de politiezone Ukkel / Watermaal-Bosvoorde / Oudergem : 02 563 96 39.

Ingang

 • De ingang van de site bevindt zich hier: 1850, Waversesteenweg in 1160 Oudergem.

Openbaar vervoer

BUS : 72 (arrêt(s) : Jardin Massart, Rouge-Cloître)

Andere groene ruimten in de buurt