Sint-Lambrechts-Woluwe
Altijd toegankelijk
Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het multifunctionele Georges Henripark ligt langs de gelijknamige laan in Sint-Lambrechts-Woluwe en werd in de jaren ‘80 ingericht op de plaats waar vroeger het kerkhof van Etterbeek lag, dat niet meer werd gebruikt.

Omdat de hele bevolking zich kon uitspreken over de ontwerpen, dacht men aan alle verzuchtingen te kunnen beantwoorden. Vandaar dat de aanleg rekening hield met een groot aantal facetten, zoals dat in die periode de gewoonte was.

De structuur van het vroegere kerkhof werd behouden. De rijen kastanjelaars en lindebomen bleven bewaard. Oude grafzerken kregen een nieuwe bestemming als wegdek. Bij de hoofdingang aan het Meudonplein staan twee obelisken die eveneens overblijfsels zijn van het vroegere kerkhof.

Daarachter ligt een groot rond waterbekken met een krachtige fontein. Deze ruimte is het knooppunt voor de belangrijkste dreven in het park die naar verschillende percelen leiden: een geurtuin, klassieke tuinen, een gezondheidsparcours, een herdenkingstuin met het joodse herdenkingsteken, een zeer gevarieerde ontspanningsruimte en een nieuwe speeltuin.

Gezien de verschillende problemen waarmee het vandaag te kampen heeft (grondverzakkingen, veroudering van de bomen, plantensoorten die weinig aangepast zijn aan de aard van de ondergrond), dient het park het voorwerp uit te maken van een nieuw beheersplan.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september van 8u00 tot 19u45.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.

In noodgevallen: Politie op nummer 02/02/788 53 43.

Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Er geraken

De ingangen tot het Georges Henripark in Sint-Lambrechts-Woluwe liggen aan het Meudonplein, de Georges Henrilaan, het Vier Jaargetijdenerf en Kerselarenbergstraat.

Openbaar vervoer
BUS: 80 (halte(s) : Meudon) - 205, 29 (halte(s) : Speeckaert) - 27 (halte(s) : Meudon, Westenwind) - 28 (halte(s) : Meudon, Montald)

Speeltuin voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een uitgestrekte zandbak, glijbanen, klimspelen, touwenbrug, doolhof, … voor de kleinsten en een piste voor rolschaatsers en skateboarders, een sportterrein (basket, voetbal, volley), en een gezondheidsparcours. Conciërgewoning die eveneens onderdak biedt aan het lokaal voor de parkwachters en openbare toiletten. Kiosk, waterpartij, drinkfonteintjes, zitbanken, vuilnisbakken, straatverlichting.

Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het eerste kerkhof van Etterbeek lag achter de kazerne van de Generaal Jacqueslaan – toen aan de rand van de stad. Door plaatsgebrek verhuisde het eind negentiende eeuw naar … Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat was een gevolg van een afspraak tussen de twee gemeenten: Woluwe stond een terrein van drie hectare af aan Etterbeek voor de aanleg van een nieuw kerkhof en in ruil werkte Etterbeek mee aan de verlenging van de Georges Henrilaan tussen de Linthoutstraat en het geplande kerkhof.

Tussen 1898 en 1965 werden bijna 45.000 personen op deze plaats begraven. Toen besliste men dat dit kerkhof op zijn beurt te klein werd en verhuisde het nog eens, nu naar de Brusselse stadsrand, concreet naar Wezembeek-Oppem. Het oude terrein werd niet langer gebruikt. Omdat het als groene zone was ingekleurd op het bijzonder plan van aanleg voor de Brusselse agglomeratie, viel het niet ten prooi aan de druk om het vol te bouwen. Het bleef onaangeroerd tot het Brusselse Gewest het in 1985 aankocht.

De omvorming van het in onbruik geraakte kerkhof tot park dateert van die periode. De aanleg werd toevertrouwd aan twee bureaus van landschapsarchitecten die vooraf een raadpleging organiseerden bij de bevolking en verder bleven overleggen met de wijkcomités. De werf was klaar in 1989.

Een anekdote: het park dankt zijn naam aan de laan waar het aan grenst. De laan zelf werd genoemd naar de twee zonen van de eigenaar die werd onteigend voor de aanleg !

Monumenten

Het joodse gedenkteken

Een muur met een Jodenster en enkele graven herinneren aan het oude joodse kerkhof van Etterbeek.

Ravensbrückmonument (2000)

Het gedenkteken is een eerbewijs aan de vrouwelijke verzetstrijders en hun kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten in de Duitse kampen (en vooral in het vrouwenkamp van Ravensbrück). Beeldhouwer Thérèse Chotteau geeft deze tragedie vorm via een vrouw in een enigszins verstarde houding: met de voeten in de modder, het hoofd hoog opgericht en een mistroostige, trieste blik, steunt ze haar kind bij de beproeving. Naast het beeldhouwwerk (dat in 2000 de jaarlijkse wedstrijd voor beeldhouwwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest won) werd een tekst van dichteres Marguerite Bergers, die in 1944 in Wolfenbuttel werd onthoofd, gegraveerd op een lessenaar. Aan de andere kant symboliseert een rozenperk de vriendschap tussen de vroegere politieke gevangenen in Ravensbrück.

Beeldhouwwerk

Zonder titel (1995)

Met dit beeldhouwwerk dat op het eerste gezicht de gestroomlijnde vorm van een boot toont, won Lucia Bru de eerste wedstrijd voor beeldhouwwerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ‘bijna-boot’, een geheel van hout (de achtersteven), staal (de kooi/stuurhut) en metaal (drie staven rond de compositie), strandde op de grasperken van het Georges Henripark.

Langs de dreven van het kerkhof staan oude kastanjelaars. Momenteel zijn ze niet meer stabiel en verzwakt door de ondergrond. Ze naderen het einde van hun levenscyclus.

Fauna
staartmees
groenling
barmsijs
sijs
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
kauw
grote bonte specht
roodborst
boomvalk
sperwer
vink
keep
gaai
boerenzwaluw
pimpelmees
kuifmees
koolmees
huismus
zwarte roodstaart
tjiftjaf
fitis
ekster
groene specht
heggenmus
halsbandparkiet
goudvink
vuurgoudhaan
goudhaan
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster