Brussel-Stad
Schaarbeek
Altijd toegankelijk

De naam doet het reeds vermoeden, het Zennepark ligt op een voormalige bedding van de Zennearm die zich over drie huizenblokken uitstrekt. Het is een corridor voor zachte mobiliteit, middenin de kanaalzone. Het eerste stuk tussen de Helihavenlaan en de Masuistraat werd ingehuldigd op 24 september 2016. Het vervolg van de werkzaamheden tussen de Masuistraat en de Paleizenstraat zou rond moeten zijn tegen september 2018.

Het park is opgebouwd uit ruimtes die tussen de huizenblokken liggen. Zo wordt er tegemoetgekomen aan het nijpende tekort aan groengebieden in dit dichtbebouwde stuk Brussel. Het pad is er voor voetgangers en trage fietsers en biedt de buurtbewoners een groene ruimte waar ze zich kunnen ontspannen en die gunstig is voor de biodiversiteit.

De heraanleg van het Masuiplein staat eveneens gepland.

Op termijn is het bovendien de bedoeling dat er een fiets-wandelpad komt op de spoorwegbermen langs de Sibelga-site en het Koninklijk Domein. Er zijn eveneens plannen voor een voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal die doorloopt tot aan de 21 juli-square in Laken (Koninklijk Parkstraat).

Openingsuren

Het park is elke dag open voor het publiek, volgens dit schema::

  • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u30 tot 17u30;
  • van 01 tot 30 april, van 08u30 tot 18u30;
  • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u30 tot 20u30;
  • van 01 tot 30 september, van 08u30 tot 19u30;

Parkwachters van Leefmilieu Brussel zijn overdag regelmatig aanwezig.

Contact

Een vraag of probleem?

Wend u tijdens de uren dat er toezicht is tot de parkwachters.

U kunt ook terecht bij Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75. E-mail: info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Helihavenlaan, Masuistraat, Koninginnelaan, Sluismeester Coggestraat, Paleizenstraat.

Openbaar vervoer
BUS: 218, 47, 58 (halte(s) : Destouvelles, Masui)

Verschillend op maat gemaakt meubilair: banken, krukjes, tafels, picknicktafels, sport- en speelzones.

Met uitzondering van de koninklijke wijk in het hoger gelegen deel van de stad, waar vooral de adel en de hogere burgerij woonde, wordt Brussel in het begin van de 19de eeuw gekenmerkt door een middeleeuwse architectuur met straatjes en steegjes. Het lager gelegen, erg volkse stadsdeel ligt in de Zennevallei. Rond deze Brusselse rivier met haar meanders vestigden zich handelszaken, brouwerijen, wasserijen, enz., alsook talrijke industriële activiteiten.

In die tijd lozen de inwoners en de nijverheid hun vuilnis in de door de stad kronkelende rivier, daartoe aangemoedigd door de overheid. Een en al vervuiling dus. Geleidelijk aan verliest de waterloop zijn nut als vaarweg, ten voordele van het kanaal. Onhygiënische toestanden, overstromingen, periodes van droogte en allesverwoestende cholera-epidemieën brengen de overheid ertoe de Zenne te saneren en te overwelven. Het is de ambitie van de toenmalige burgemeester, Jules Anspach, om de benedenstad ingrijpend om te vormen tot een zakencentrum dat een moderne hoofdstad waardig is.

Het is evenwel wachten tot het interbellum eer het project voor omleiding van de Zenne langs de buitenlanen van start gaat. Het vergt meer dan 20 jaar (1931-1955) om de omleiding en de overwelving van de rivier over zes kilometer naar en langs het kanaal rond te krijgen.

Vandaag loopt de Zennebedding grotendeels langs het kanaal. In het noorden van Brussel vormt ze de natuurlijke grens tussen de gemeenten Schaarbeek en Brussel-Stad. De niet-bebouwbare terreinen van de rivierbedding zijn veranderd in ruigten tussen de huizenblokken en zijn niet toegankelijk.

In het kader van de twee duurzamewijkcontracten “Masui” (Schaarbeek) en “Koningin-Vooruitgang” (Stad Brussel) beslist het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2014 deze ruigte van 10.000 m² om te vormen tot een promenade voor zachte mobiliteit met hoge ecologische waarde: het Zennepark. De bodem was volledig vervuild. Om hem te saneren was er over de volledige site een 30 cm dikke laag zuivere aarde nodig.

De aanplantingen werden zo gekozen dat de omgeving er het hele jaar door kleurrijk uitziet.

Er werd voorrang gegeven aan de ontwikkeling van de biodiversiteit in deze dichtbevolkte wijk.

Er zijn zowel in- als uitheemse planten :

Bomen: zomereik, zoete kers, witte Himalayaberk en Tibetaanse kers.

Grote struiken afkomstig van streken met een gematigd en continentaal klimaat van het noordelijk halfrond. Hun bloeiwijze en vruchtvorming zijn van groot belang voor bestuivende insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Heesters met afvallende of groen blijvende bladeren uit het noordelijk halfrond, uit streken met een gematigd maritiem tot continentaal klimaat.

Varens, winterharde planten en grassen uit vochtige streken van het noordelijk halfrond, streken met een gematigd maritiem tot continentaal klimaat. Deze planten zijn klein, ze zijn minder dan 1 meter hoog en blijven zo binnen de afmetingen van heesters. Via deze planten kunnen bezoekers hun blik rustig laten glijden van de grote struiken naar de graslaag.

Bolgewassen uit de Euraziatische continentale streken. Deze grote winterharde planten zijn meer dan 1 m hoog en rijzen als het ware op uit de laag heesters en winterharde planten. Planten met een bijzondere en lange bloeitijd op het einde van de lente en in de zomer zullen goed zichtbaar zijn tegen een achtergrond van gesnoeide heesters. Deze planten zien er exotisch uit en hebben dan ook een belangrijke functie als sierplant.

Fauna
gaai