Kleine Zavelsquare

De tuin van een architect
Brussel-Stad

Over deze groene ruimte

Vlak tegenover de kerk van de Zavel ligt het plein van de Kleine Zavel, één van de architecturale juweeltjes van het Brusselse centrum. In deze tuin in neorenaissancestijl staat ook een groep beeldhouwwerken van de grootste Belgische kunstenaars uit de negentiende eeuw.

In de jaren 1880 stelde de Brusselse burgemeester Charles Buls voor om de wijk te verfraaien en het plein om te vormen tot een verleidelijk mooie tuin die in 1890 werd opengesteld voor het publiek.

De symmetrische bloemperken leiden naar een verhoogde fontein, waarvan het cirkelvormige waterbekken gedomineerd wordt door het beeldhouwwerk van de graven van Egmont en Hoorn. Daarachter voeren twee boogvormige trappen naar het Egmontpaleis.

De aanplantingen hebben een symbolische functie: de negen perken met gesnoeide buxus die het grasperk omlijsten, staan voor de negen provincies die België in die tijd telde. Een ander bloemperk in de vorm van een kroon staat symbool voor België.

Rond de Kleine Zavel loopt een heel mooie afsluiting in smeedijzer, bestaande uit panelen met gevarieerde motieven en zuilen.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

  • van 01 oktober tot 31 maart, van 09u30 tot 16u45;
  • van 01 tot 30 april, van 08u15 tot 18u30;
  • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u15 tot 20u30;
  • van 01 tot 30 september, van 08u15 tot 19u30;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

U bereikt de Kleine Zavel in het centrum van Brussel via de Regentschapstraat en de Wolstraat.

Openbaar vervoer

BUS: 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 27, 33, 95 (halte(s) : Kleine Zavel)
TRAM: 92, 93 (halte(s) : Kleine Zavel)

Inrichtingen

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

De tuin is volledig omheind. Er zijn veel zitbanken, sommige in de schaduw van een prieel. Vuilnisbakken. In deze beschermde site is het verboden om op het gras te lopen.

Natuur

Fauna

houtduif
roodborst
gaai
ekster
winterkoning
merel

Geschiedenis

De Kleine Zavel was vroeger moerasgebied. Van 1289 tot 1706 deed de plaats dienst als kerkhof van het Sint-Jansziekenhuis. Later werd het plein aangelegd met kasseien.

In de jaren 1880 stelde de Brusselse burgemeester Charles Buls voor om de wijk te verfraaien en het plein om te vormen tot een verleidelijk mooie tuin. Hij vroeg architect Henri Beyaert om er een plan voor te tekenen.

De tuin werd in 1890 opengesteld voor het publiek.

Patrimonium

Het standbeeld fontein van de graven van egmont en hoorn

Achteraan in de tuin staat de combinatie van beeldhouwwerk en fontein ‘Graven van Egmont en Hoorn’, die Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) in 1864 maakte.

De graven van Egmont en Hoorn werden in 1568 onthoofd voor het koningshuis (op de Brusselse Grote Markt) op bevel van de Hertog van Alva, omdat ze zich verzetten tegen de Spaanse terreur in die periode. De twee heren worden voorgesteld op hun tocht naar hun executie. De graad van Egmont ziet er vastberaden uit en draagt een hoed, terwijl de graaf van Hoorn zijn hand laat rusten op de schouder van zijn onfortuinlijke strijdmakker.

Het gotische voetstuk is versierd met de wapenschilden van de veroordeelden en wordt geflankeerd door twee gewapende Spaanse soldaten. Dit beeldhouwwerk stond eerst op de Grote Markt, op de plaats van de terechtstelling zelf, maar verhuisde in 1879 naar de Kleine Zavel tegenover het Egmontpaleis, dat eigendom was van de nakomelingen van een van de graven.

De tien beroemde personages

Tien standbeelden in carraramarmer staan in een boog in de niches, waar de klimop langs het monument voor de graven van Egmont en Hoorn omhoog klimt. Ze stellen tien beroemde personen voor die leefden in de periode van de onthoofding van de graven, zoals de geograaf Mercator en de architect Cornelis De Vriendt. Beroemde beeldhouwers (Julien Dillens, Alphonse de Tombay, e.a.) uit die periode maakten de kunstwerken tussen 1882 en 1890 naar ontwerpen van de schilder Xavier Mellery.

De standbeelden van de ambachten

Op de 48 gotische zuilen van de afsluiting van de Kleine Zavel staan 48 bronzen beeldhouwwerken die de gilden en oude Brusselse ambachten voorstellen. Ze zijn van de hand van de beste Belgische kunstenaars uit de negentiende eeuw, zoals Jules Courroix en Jean-François Van den Kerckhove en volgen de ontwerpen van Xavier Mellery. Elk beeldhouwwerk stelt een ambachtsman voor met zijn werktuigen, symbolen of met voorwerpen die typisch zijn voor zijn beroep.

U vindt een volledige lijst in de folder die Leefmilieu Brussel over het park heeft gepubliceerd.

Wij vermelden nog dat het eerste van deze reeks beeldhouwwerken – op de hoek van de Regentschapstraat en de Kleine Zavel – de vier ambachten van vier gekroonden voorstelt: de gilde van metselaars, steenkappers, beeldhouwers en leidekkers. Het verraadt de hand van architect Henri Beyaert.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag geopend volgens onderstaand schema:

  • van 01 oktober tot 31 maart, van 09u30 tot 16u45;
  • van 01 tot 30 april, van 08u15 tot 18u30;
  • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u15 tot 20u30;
  • van 01 tot 30 september, van 08u15 tot 19u30;

Vanwege de tijd die nodig is om alle toegangen en paden in het park te controleren, is de laatste toegang 15 minuten voor sluitingstijd..

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

U bereikt de Kleine Zavel in het centrum van Brussel via de Regentschapstraat en de Wolstraat.

Openbaar vervoer

BUS: 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 27, 33, 95 (halte(s) : Kleine Zavel)
TRAM: 92, 93 (halte(s) : Kleine Zavel)

Andere groene ruimten in de buurt