Moeras van Jette

Als het water terugkeert
Jette
natura 2000 groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Moeraske is het laatste restant van de vochtige zones die vroeger kenmerkend waren voor de Zennevalei en is het enige moeras van de vallei dat bewaard is gebleven.

Het gebied is heuvelachtig en wordt door een bosrijke helling omzoomd. Het is een semi-natuurlijke ruimte met een mooie biodiversiteit.

Het gebied wordt door de Groene wandeling en een wandelpad van 2 km doorkruist.  

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

De toegang tot het moeras van Jette gebeurt via de loopbrug over de Tentoonstellingslaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Inrichtingen

Natuurreservaat

Natuur

Het moeras staat in verbinding met de Kerkebeek, die zelf door 17 bronnen wordt bevoorraad. Het water is van goede kwaliteit en maakt een gevarieerde fauna en flora mogelijk. Het moeras is sinds 1995 als natuurreservaat beschermd.

Het gebied bevat meerdere biotopen

moeras, beek, droge weide, boshelling, moestuinen, vochtige weide

Flora

vlotgras, wilg, overvloedige lentebloei, rietveld, reuzenberenklauw.

Bomen en struiken

appelboom, els, es, wilg, gewone acacia, vlierbomen.

Insecten en amfibieën

libel, bruine kikker, groene kikker, grote glimworm, sprinkhaan, atalanta, alpenwatersalamander, levendbarende hagedis …

De blauwe reiger vliegt regelmatig over het gebied.

De stekelbaars en de zeelt leven in de Kerkebeek.

We vinden er ook kleine zoogdieren (muis, bosmuis, woelmuis, wild konijn, haas, bunzing, wezel, egel, spitsmuis), meer dan 70 vogelsoorten (ijsvogel, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, wilde eend, waterhoen, zwartkop, torenvalk, watersnip, spreeuw, merel, ekster, mees …), vleermuizen.

 

Fauna

staartmees
putter
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
krasser
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
kauw
huiszwaluw
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
waterhoen
gaai
ijsvogel
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
platbuik
bruin zandoogje
boomsprinkhaan
grote gele kwikstaart
ringslang
gewone oeverlibel
koninginnenpage, koninginnepage
bont zandoogje
wilde eend
koolmees
aalscholver
fazant
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
groot koolwitje
klein geaderd witje
klein koolwitje
gewone dwergvleermuis
icarusblauwtje
heggenmus
halsbandparkiet
oranje zandoogje
vuurjuffer
waterral
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
bosuil
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
zeggedoorntje
grote groene sabelsprinkhaan
sleedoornpage
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
landkaartje
blauwe reiger
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
weidebeekjuffer

Flora

fluitenkruid
bijvoet
eenstijlige meidoorn
zwarte els
moerasspirea
zoete kers
groot heksenkruid
akkerdistel
moesdistel
wilde lijsterbes
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
framboos
es
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
gele lis
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
wolfspoot
grote wederik
watermunt
sint-janskruid
hazelaar
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
schietwilg
boswilg
boerenwormkruid
look-zonder-look
echte valeriaan
beekpunge
grote vossenstaart
kruidvlier

Geschiedenis

1775

vochtige weiden bevinden zich in dit gebied, dat wordt doorkruist door een beek die in verbinding staat met de vijvers van het Walckierskasteel, een domein uit 1765.

1830

aanleg van de eerste spoorweg in België, tussen Brussel en Mechelen. Hierdoor wordt de loop van de Zenne en haar zijrivieren rechtgetrokken.

1920

in de Schaarbeek en Haren wordt een station aangelegd en ten zuiden daarvan een stormbekken. Dat gebied is nu het Moeraske.  

1994

als het gebied door de komst van de tgv bedreigd wordt, aanvaardt de Raad van bestuur van de NMBS om de sporen op voldoende afstand van het natuurreservaat aan te leggen.

Patrimonium

Het gebied is sinds 1984 als zone met hoge biologische waarde beschermd door het Brussels Gewest. Het moeras is sinds 1995 als natuurreservaat beschermd. Overblijfselen van het waterkasteel bevinden zich tussen de struiken in de buurt van het stormbekken.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

De toegang tot het moeras van Jette gebeurt via de loopbrug over de Tentoonstellingslaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Andere groene ruimten in de buurt