Brussel-Stad
Sint-Gillis
Altijd toegankelijk
Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Rond de Hallepoort ontstond er stap voor stap een park op vraag van de buurtbewoners, naarmate de noodzakelijke ondergrondse infrastructuurwerken aan deze belangrijke toegangsweg tot Brussel hun beslag kregen.

Sinds januari 2003 is het de bedoeling om dit groen stukje ‘verkeersweg’ aan te passen en om te vormen tot een meer ‘landelijk’ park.

De site heeft de vorm van een wassende maan. Aan de uithoek tegen het Zuidstation werd het park ingericht in de vorm van een pleintje met in het midden een groot rond waterbekken. Aan de voet van de Hallepoort zelf is er een tweede waterpunt als herinnering aan de slotgracht die hier vroeger lag. Rond dit bouwwerk staan enkele grote oude bomen die de overgang vormen met de recentere delen bovenaan het park.

Hier treffen we een aaneenschakeling van verschillende, elkaar opvolgende ruimten aan: lanen met zitbanken lopen door grasperken en langs kleine struiken, platanen verdelen een wandelplein in ruiten, er is een speeltuin, een sportveld, enz.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u15 tot 17u30;
  • van 1 tot 30 april, van 8u15 tot 18u30;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u15 tot 20u30;
  • van 1 tot 30 september van 8u15 tot 19u30.

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Het park van de Hallepoort ligt op het grondgebied van de gemeente Brussel op een punt van de vijfhoek, aan de grens met Sint-Gilis. Er zijn een hele reeks ingangen aan de Zuid- en Waterloolaan, Hallepoort- en Henri Jasparlaan.

Openbaar vervoer

BUS: 212, 27, 48 (halte(s) : Hallepoort, Sint-Pieters-ziekenhuis)
METRO: 2, 6 (halte(s) : Hallepoort, Munthof)
TRAM: 3, 4, 51 (halte(s) : Hallepoort)

Multisportterrein (voet- en basketbaldoelen, lijnen op de grond voor tennis en volleybal), zandbak voor de kleinste kinderen, straatverlichting, zitbanken, vuilnisbakken.

Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het park van de Hallepoort is het resultaat van een hele reeks gesprekken tussen de Administratie voor Wegen en Verkeer en verschillende wijkcomités, rond de herinrichting van deze hoek van Brussel. Die had immers veel te lijden van de belangrijke infrastructuurwerken die er sinds de jaren tachtig werden uitgevoerd: de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder de Hallepoort, de bouw van een metrostation, een grote ondergrondse parking, enz.

Het kreeg daarom slechts stukje bij beetje vorm, zonder totaalplan, naarmate elk van die infrastructuurwerken klaar was.

Sinds januari 2003 heeft Leefmilieu Brussel het beheer in handen, met de bedoeling om dit groen stukje ‘verkeersweg’ om te bouwen tot een ‘landelijk’ park.

Monumenten

De Hallepoort
Het is de enige poort die overblijft van de tweede gordel rond de stad Brussel (1357-1383). Ze staat nog overeind omdat ze in 1782 (toen de tweede gordel werd afgebroken) in gebruik was als gevangenis.

Na een hele reeks bestemmingen (als graanzolder, lutheraanse kerk, gevangenis en archief) werd de Hallepoortin 1847 een van de eerste musea in Europa: ’Koninklijk Museum voor Wapenrustingen, Antiquiteiten en Volkskunde’, de voorbode van de huidige Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Architect Henri Beyaert kreeg in 1868 de opdracht om het gebouw te restaureren. Hij verbouwde het middeleeuwse gebouw tot een neogotisch kasteel. In 1976 werd het pand om veiligheidsredenen gesloten en verhuisde de verzameling wapens en middeleeuwse wapenuitrusting naar het Legermuseum in het Jubelpark.

In 1990 werd de Hallepoort geklasseerd door Monumenten en Landschappen. Er volgde een belangrijk historisch onderzoek en daarna een restauratie, die ervoor zorgde dat we nu een duidelijker beeld krijgen van de oorspronkelijke functies van het gebouw.

De drinkwaterfontein
Deze fontein stond eerst aan de Borgendaalgang (vroegere Kaatsstraat) en werd in 1991 aan de ingang van het Hallepoortpark geplaatst.

Twee kanonnen
Zij herinneren aan de militaire en verdedigingsfunctie van de Hallepoort, en aan het feit dat hier vroeger een museum was van wapens en wapenuitrusting.

Beeldhouwwerken

Pelgrim (1999)
Deze rechtopstaande steen, een soort menhir met Keltische oorsprong van de Spaanse beeldhouwer Manolo Paz, staat in het park vlak bij de Hallepoort. Het is een geschenk van de Xunta de Galice (autonome gemeenschap van Galicië) aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een eerbetoon aan de anonieme pelgrim op weg naar Sint Jacob van Compostella. De Hallepoort was inderdaad het vertrekpunt voor de pelgrimstochten van Brussel naar Compostella.

Musea

Museum van de Hallepoort
Sinds de heropening voor het publiek in de jaren negentig, werd de Hallepoort een museum, gewijd aan de geschiedenis en tradities van de stad Brussel. Het maakt deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, die er tijdelijke tentoonstellingen rond dit thema organiseren.

Na de restauratiewerken aan gevel en binneninrichting in 2007, zal het museum ook plaats bieden aan ‘Septentrion’, een permanente expositie over de geschiedenis van de Brusselse stadswallen.
 

Fauna
staartmees
sijs
houtduif
zwarte kraai
roodborst
slechtvalk
sperwer
vink
gaai
zilvermeeuw
nijlgans
grote gele kwikstaart
koolmees
huismus
tjiftjaf
ekster
groot koolwitje
heggenmus
halsbandparkiet
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
winterkoning
koperwiek
merel
atalanta
kleine karekiet
Flora
akkerdistel
gele lis
look-zonder-look