Laken (Brussel)
groene wandeling
Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

Het openbare Park van Laken bevindt zich op het parcours van de Groene Wandeling en maakt deel uit van een uitgestrekt landschappelijk geheel dat het Koninklijk Domein en verschillende parken in de buurt ten noorden van Brussel (het  Ossegempark, de Tuinen van de Bloemist, het Sobieskipark, de Koloniale Tuin, enz.) omvat.

De site werd aangelegd volgens de “French style” (een van de zeldzame voorbeelden in België),  met brede lanen, kronkelende paden, grote grasperken, bloemenborders, boomgroepjes en grote aanplantingen van taxus en laurierkers.

Wanneer de zon schijnt, creëert de opstelling van de bomen een decor en een schaduw- en lichtspel. Het Monument voor de Dynastie vormt het orgelpunt waar je naartoe kunt wandelen langs twee kronkelige paden.

Het park van Laken is mooi, maar oud. Omdat het zo groot is, zal de renovatie in fasen gebeuren en meerdere jaren in beslag nemen. Intussen krijgen de bomen hun snoeibeurten en wordt er elk jaar voor bloemen gezorgd.

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september, van 8u00 tot 19u45

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

U kunt het park van Laken (gemeente Brussel) binnengaan langs de Koninklijk Parklaan, de Dynastielaan, de Abelenlaan, de Grote Lindenlaan en de Madridlaan.

 

 

Openbaar vervoer
BUS: 53 (halte(s) : Koninklijke Serres, Kunstenaars, Schola Europea)
TRAM: 7 (halte(s) : Eeuwfeest) - 19 (halte(s) : De Wand, Eeuwfeest)

Multisportterreinen (voet- en basketbaldoelen met speelveldlijnen voor tennis en volleybal), onlangs geïnstalleerde fitnesstoestellen aan de kant van de Grote Lindenlaan, zitbanken, vuilnisbakken, huis van de parkwachters, zone waar honden vrij mogen rondlopen.

 

Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

Van bij het begin van zijn bewind maakte Leopold II duidelijk dat hij van plan was om een groot openbaar park in te richten in Laken, de hoofdplaats van zijn residentie. Maar het duurde meer dan tien jaar voor dit plan concreet vorm kreeg. In die tien jaar kocht hij verschillende eigendommen die aan het Koninklijk Domein grenzen.

Op 1 april 1876 sloot de vorst een akkoord met de staat. De onderhandelingen gingen over een uitwisseling van gronden. Leopold II verkocht aan de staat 16 hectare van de vroegere Walckiers-eigendommen die hij verwierf in 1867. Hij behield wel het paviljoen (later de Belvédère-villa) en een hectare voor het tracé van de latere Koninklijk Parklaan.
In ruil krijgt de koning een aantal eigendommen en gebouwen in Laken, het Ravensteindomein in Tervuren en een bos in Luxemburg.

De staat gaat het engagement aan om een belangrijk krediet te openen, deels voor een monument ter ere van de eerste Belgische monarch in het nieuwe park, deels voor de parkinrichting. De koning zou dan de kosten betalen die niet gedekt zijn door dat krediet.

In het begin krijgt de Duitse landschapsarchitect Edouard Keillig – die ook het Terkamerenbos aanlegde –  de opdracht om het park te ontwerpen, maar als gevolg van meningsverschillen met koning Leopold II wordt het project aan meerdere architecten en ingenieurs toegewezen. De finale en definitieve versie van het project van het openbaar Park van Laken werd getekend door het duo Barrillet-Deschamps en Grégoire.  

De werken starten in 1876. Vier jaar later is het park klaar, net op tijd voor de jubileumfeesten van de nationale onafhankelijkheid.

In 1958 wordt in het park een aantal paviljoenen van de Wereldtentoonstellingen ingeplant.

Monumenten

Het Monument van de Dynastie
Deze schitterende neogotische constructie met een torenspits die gelijkt op die van het Brusselse stadhuis, is gewijd aan de eerste koning der Belgen, Leopold I. Het is een werk van architect Louis de Curte.

Denegen bogen met negen pinakels (kleine opengewerkte piramides) symboliseren de negen provincies – en op die manier België dat zich achter zijn vorst schaart. Elke provincie heeft zijn beeltenis van de hand van een bekend kunstenaar uit die periode: Thomas Vinçotte, Charles Vander Stappen, Charles Brunin, Desenfants, enz.

Sint-Annakapel
De Sint-Annakapel ligt aan het einde van de Sint-Annadreef, aan de rand van het park van Laken. Ze is tegenwoordig gewijd aan de orthodoxe ritus. Het gebouw dateert van de veertiende eeuw.

Sint-Annafontein
Deze fontein heeft ook andere namen: Fontein van de Liefde of Vijfwondenbron. De bron die het water levert, had de faam dat ze verschillende kwalen genas. Omdat zij er ook zelf haar genezing aan toeschreef, liet aartshertogin Isabella in 1625 op die plaats een fontein bouwen.

Het water stroomt uit een rozet met vijf gaten (symbool voor de vijf wonden van Christus), loopt in een schaal en vandaar in een waterbekken.

Vroeger Paviljoen van de Verenigde Staten
Op de hoek van de Grote Lindenlaan en de Madridlaan staat een deel van het vroegere cirkelvormige paviljoen dat de Verenigde Staten bouwden voor Expo 58 (architecten Stone en Harden): het inkompaviljoen en de voet van de grote rotonde. Het is eigendom van de stad Brussel .

Sinds 2011 en het vertrek van de VRT worden de ruimten die eigendom zijn van de federale Regie der Gebouwen verhuurd door de stad Brussel  die er heel haar infrastructuur heeft ondergebracht voor de grote evenementen die ze organiseert (via Brussels Expo): Brussel-Bad, Winterpret, het vuurwerk van 31 december, het Summer Festival, enz.

De vzw “Rock the city” die ook op deze plaats is gevestigd, is verantwoordelijk voor de socio-professionele integratie van jongeren die ook kunnen worden ingezet tijdens deze evenementen.

 

In de bloembedden van de laan die naar het monument leidt, bloeien een twintigtal magnoliavariëteiten op verschillende tijdstippen van het jaar, onder andere de magnolia X soulangeana en acuminata (groene bloemen). Enkele zeldzame variëteiten zoals de magnolia campbellii en dawsoniana vervolledigen de collectie.  

Van de bomen zijn er 45 opgenomen in de lijst van merkwaardige bomen in het Brussels Gewest. Enkele voorbeelden: meidoornen met witte stekels (Crataegus monogyna), Scandinavische lijsterbessen (Sorbus intermedia), purperbeuken (Fagus sylvatica f. purpurea), gele en gewone kastanjelaars (Aesculus flava et hippocastanum). Sommige beuken en Indische kastanjelaars zijn meer dan honderd jaar oud.

Een aantal is echt de moeite van een ommetje waard, zoals de tulpenboom uit Virginia (Liriodendron tulipifera) en de bittere Carya (Carya cordiformis), uit de familie van de notenbomen.

Tussen de vele coniferen in het park (Libanese ceder, Oosterse spar, Amerikaanse Douglasspar, Japanse lork) vraagt een groep ginkgo’s (Ginkgo biloba) speciale aandacht: het zijn vertegenwoordigers van de oudste coniferenfamilie (ze bestonden al in de Juratijd).

Fauna
staartmees
putter
groenling
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
roek
kauw
knobbelzwaan
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
carolina-eend
slechtvalk
sperwer
vink
keep
waterhoen
gaai
boerenzwaluw
dagpauwoog
zilvermeeuw
nijlgans
platbuik
bont zandoogje
wilde eend
zwarte mees
pimpelmees
koolmees
glanskop
aalscholver
zwarte roodstaart
tjiftjaf
grote keizerlibel
ekster
groene specht
klein geaderd witje
klein koolwitje
heggenmus
halsbandparkiet
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
braamsluiper
dodaars
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
blauwe reiger
canadese gans
buizerd
Flora
gevlekte aronskelk
hondsdraf
gladde iep
daslook
look-zonder-look