Reigerbospark

Een blauw en groen lint tussen de gebouwen
Oudergem Watermaal-Bosvoorde
koele zone

Over deze groene ruimte

Het Reigerbospark strekt zich uit als een blauw en groen lint en verbindt drie entiteiten. Dit halfnatuurlijke park is een mooi voorbeeld van een eigentijds openbaar park met een recreatieve én ecologische bestemming.

In 1992 stond de gemeente Watermaal-Bosvoorde het terrein af aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het park werd aangelegd door Leefmilieu Brussel en officieel ingehuldigd op 1 juni 1997. Het Reigerbospark werd gecreëerd, vertrekkende van de resten van een oude vallei en dicht bij elkaar gelegen groene ruimten. Er kon opnieuw een kleine waterloop worden aangelegd, waardoor waterplanten de perimeter opnieuw konden koloniseren.

De verschillende watervlakken die we er aantreffen, zijn met elkaar verbonden door een halfnatuurlijk bos en een onderhout met twee parken voor damherten. Bij de ingang van het park liggen moestuintjes die verhuurd worden, alsook een piste voor mountainbikers, speeltuinen en een petanquebaan.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken

Het Reigerbospark in Watermaal-Bosvoorde heeft ingangen aan Ottervangerstraat, Bosrechterstraat, Begoniastraat, Visserijstraat en Reigerbos- en Brabantse-Prinsenlaan.

Openbaar vervoer

BUS: 17 (halte(s) : Berensheide, Tercoigne, Voorn) - 41 (halte(s) : Meikevers, Ottervanger, Visserij)

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Speelplein
 • Moestuin
 • Picknicktafel
 • Zone 'honden zonder leiband'

Speeltuintje voor kinderen van 8 tot 12 jaar met veertoestellen, een glijbaan, 2 combinatiespeeltuigen, een touwpiramide en een veldrijderspiste. Petanquebaan, twee parkjes met damherten, moestuintjes, visvangst toegestaan op de vijver van de ‘Koninklijke Visserij’, modelscheepjeszone, pontons, zitbanken, vuilnisbakken, informatieborden, taverne-restaurant, verdelers voor hondenpoepschepjes. Honden moeten altijd aan de leiband, maar er is een afgesloten zone waar ze vrij mogen rondlopen.

Natuur

Rond de ‘eendenpoel’ groeien prachtige wilgen. Hun kruinen trekken veel zangvogels aan, zoals de nachtegaal. Er leven meerkikkers op het terrein en vaak kunt u er ook blauwe reigers observeren.

Een indrukwekkende treurwilg van het begin van de twintigste eeuw groeit aan de oever van de Terlindenvijver.

Fauna

heggenmus
lantaarntje
grote keizerlibel
grote gele kwikstaart
canadese gans
buizerd
krakeend
wilde eend
mandarijneend
putter
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
zwartkop
braamsluiper
meerkoet
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
grote groene sabelsprinkhaan
fuut
bruine kikker
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
huiszwaluw
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
kokmeeuw
gewone oeverlibel
nijlgans
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
houtduif
vink
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
kleine karekiet
laatvlieger
boomklever
sijs
bont zandoogje
turkse tortel
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
groenling
atalanta

Flora

daslook
look-zonder-look
gewone berenklauw
pinksterbloem
moesdistel
koninginnenkruid
gevlekte aronskelk
gele lis
zevenblad
japanse duizendknoop

Geschiedenis

In de negentiende eeuw was het terrein van het huidige Reigerbospark een redelijk brede vallei waar de Watermaalbeek (die toen nog Veeweidebeek heette) tussen de vochtige weiden stroomde.

De eerste huizen verschenen er in de jaren dertig en vijvers werden uitgegraven voor visteelt en visvangst. De verstedelijking van de wijk kwam tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw in een stroomversnelling.

De moerassen werden drooggelegd en enkele vijvers gedempt voor de bouw van woningen. In 1956 werd de beek voor een deel aangesloten op de collector voor afvalwater. Er kwamen appartementsgebouwen achter de vijvers op de grens met de gemeente Oudergem en er werden ook nieuwe straten getrokken.

In die context plande de gemeente Watermaal-Bosvoorde in de jaren zeventig een nieuwe laan op de bedding van de Watermaal om het Arcadenplein in Watermaal te verbinden met de Demeylaan in Oudergem. Maar alleen de twee uiterste delen van deze Reigerboslaan werden echter aangelegd.

Er kwamen tijdens het daaropvolgende decennium wel verschillende gebouwen met acht verdiepingen in de onmiddellijke buurt. In het moerasgebied tussen de Brabantse-Prinsenlaan en de Reigerboslaan werd in 1979 een nieuwe vijver uitgegraven die de naam ‘eendenpoel’ kreeg.

Tien jaar later verzetten de inwoners zich tegen een nieuw vastgoedproject op het privégedeelte dat grenst aan het Park van de Pastoor (ook Bosrechterspark genoemd) waar damherten graasden. De gemeente startte dan de studie voor een bijzonder bestemmingsplan dat tot doel had om het ecologische en hydrogeologische karakter van het gebied veilig te stellen, en tegelijk aandacht te schenken aan recreatie en ontspanning.

Waarom geen park aanleggen tussen de bestaande gebouwen?

Dat zou zich van oost naar west uitstrekken en via een lang groen en blauw lint de vijver van de ‘Pêcheries royales’, de eendenpoel en het park van de Pastoor – met zijn damherten – onderling verbinden. Voor de realisatie van dit ambitieuze project stond de gemeente Watermaal-Bosvoorde in 1992 het terrein af aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefmilieu Brussel kreeg de opdracht om het project uit te werken.

De werken begonnen in november 1995 en het Reigerbospark werd op 1 juni 1997 plechtig geopend.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken

Het Reigerbospark in Watermaal-Bosvoorde heeft ingangen aan Ottervangerstraat, Bosrechterstraat, Begoniastraat, Visserijstraat en Reigerbos- en Brabantse-Prinsenlaan.

Openbaar vervoer

BUS: 17 (halte(s) : Berensheide, Tercoigne, Voorn) - 41 (halte(s) : Meikevers, Ottervanger, Visserij)

Andere groene ruimten in de buurt