Elsene
Altijd toegankelijk
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het Tenboschpark is het werk van een gepassioneerde tuinliefhebber met een uitzonderlijke botanische kennis. Zijn plantenrijkdom maakt het park tot één van de interessantste parken in Brussel. Verder is het ook een wijkpark, een plek waar mensen rust kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten, een speelruimte en een toevluchtsoord voor tal van stadsvogels.

We hebben het te danken aan dendroloog (botanist die zich specialiseert in bomen) Jean-Louis Semet dat er een Tenboschpark bestaat. Hij maakte er een botanische tuin met arboretum van.

Openingsuren

Het park is elke dag open voor het publiek, volgens dit schema::

 • van 01 oktober tot 31 maart, van 08u00 tot 17u30;
 • van 01 tot 30 april, van 08u00 tot 18u30;
 • van 01 mei tot 31 augustus, van 08u00 tot 20u30;
 • van 01 tot 30 september, van 08u00 tot 19u30;

Parkwachters van Leefmilieu Brussel zijn overdag regelmatig aanwezig.

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Het Tenboschpark ligt in Elsene. De hoofdingang ligt op de hoek van de Mélèze- en Hector Denisstraat (die elk een eigen parkingang hebben), maar er is ook een ingang aan de Vleurgatsesteenweg.

Openbaar vervoer
BUS: 38 (halte(s) : Van Eyck) - 210, 60 (halte(s) : Van Eyck, Washington)

Speeltuin voor kinderen van 3 tot 6 jaar, synthetisch voetbalveld, zandbak, petanqueterrein, zitbanken, twee waterpartijen, watervalletje, hondentoilet, parkwachtershuis.

Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

We hebben het te danken aan dendroloog (botanist die zich specialiseert in bomen) Jean-Louis Semet dat er een Tenboschpark bestaat. Maar de geschiedenis van dit terrein gaat nog veel verder terug. Zijn grootouders kochten in 1885 een stuk grond van een hectare langs de Vleurgatsesteenweg om er hun kasteel te bouwen, met tuin, boomgaard en moestuin. Zijn ouders, Louis en Elisa Semet-Solvay namen de eigendom over in 1902.

Als Jean-Louis Semet er zich na de dood van zijn ouders vestigt, vergroot hij het domein door de aankoop van aanpalende percelen in de huizenblok tussen de Hector Denisstraat en de Vleurgatsesteenweg. Hij sloopt de woning van zijn grootouders en vervangt ze door een moderner gebouw, dat vandaag in gebruik is als ambassade van India.

We zijn dan in het jaar 1953. Wat gebeurt er met de tuin? Met de hulp van Hector Noyer, een tuinier die in Mariemont werd opgeleid, maakt hij er een botanische tuin met arboretum van. Hij wil er zeldzame en interessante boomsoorten samenbrengen, die hij vaak koopt bij de kwekerij Hillier in Engeland. Het is veel meer zijn bedoeling om een verzameling aan te leggen dan om een esthetisch geraffineerde tuin aan te leggen.

In 1982 werd het domein eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de firma R. Pechère + Partners de opdracht gaf er een openbaar park van te maken. Het leidende concept voor die aanpassingswerken bestaat erin de aanplantingen en de ‘geest’ van de Semet-Solvaytuin te behouden. Tegelijk worden de bestaande weggetjes omgevormd tot stedelijke wandelpaden.

Het park staat sinds 1986 open voor het publiek.

Beeldhouwerk

Vlak bij de waterpartij aan de speeltuin staat het bronzen beeldhouwwerk ‘Femme debout’ van Hélène Delvaux (1985).

Als tuin van een verlichte dendroloog met een passie, telt het Tenboschpark heel wat bomen en planten met een grote rijkdom. Het is trouwens het arboretum met de meeste zeldzame soorten in het Brusselse Gewest. Meer dan zeventig bomen kregen een vermelding in de lijst van merkwaardige bomen van het Gewest, waarbij een aantal unieke exemplaren in België.

We vermelden:
 • Japanse krentenboom (Hovenia dulcis)
 • Farges-trompetboom (Catalpa fargesii « Duclouxii »)
 • Loebner-magnolia (Magniolia x.loebneri)
 • Mongoolse linde (Tilia mongolica)
 • Stewartia (Stewartia pseudocamelia)
 • Japanse peperboom (Zanthoxylum planipes)
 • Umbellaria uit Californië (Umbellaria californica)
 • Paardenkastanje (Aesculus glaucescens)
 • Sprenger-magnolia (Magnolia sprengeri)
 • Evodia hupehensis (Euodia hupehensis)
 • Chinese tetracentron (Tetracentron sinensis)
 • Chinese sycopsis (Sycopsis sinensis)
 • Chinese polyothirsis (Polyothirsis sinensis)

Al deze bomen trekken veel vogelsoorten aan. Daarbij vermelden we de kool- en pimpelmees, houtduif, ekster, roodborstje, merel, heggenmus, zwarte kraai, vink en Turkse tortel. Soms vang je ook een glimp op van een rood eekhoorntje, een reiger, een zevenslaper, een dwergparkiet of een konijn.

Fauna
staartmees
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
roek
grote bonte specht
roodborst
vink
waterhoen
gaai
boerenzwaluw
nijlgans
grote gele kwikstaart
bont zandoogje
wilde eend
koolmees
aalscholver
tjiftjaf
fitis
ekster
heggenmus
halsbandparkiet
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
bosrietzanger
blauwe reiger
buizerd
Flora
groot heksenkruid
hulst
look-zonder-look