Sint-Agatha-Berchem
Altijd toegankelijk
groene wandeling
Moestuin

In Sint-Agatha-Berchem vormt het Wilderbos, met zijn uitgestrekte zachtglooiende bossen en weiden niet alleen een groene enclave in een residentiële wijk, het is ook een prachtig terrein waar heel wat te beleven valt.

De geschiedenis van dit terrein gaat terug tot de middeleeuwen. Het zou deel hebben uitgemaakt van het domein ‘Hof Ter Wilst’ dat in teksten van de dertiende eeuw staat vermeld.

Het Wilderbos bestaat uit een met een spontane bosvegetatie begroeide heuvel, glooiende paden, een beek – de Parucqbeek –, stroompjes, vennen, een vijver, vochtige gebieden, door particulieren onderhouden stadstuintjes en een weide beplant met fruitbomen.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

Parkwachters van Leefmilieu Brussel zijn overdag regelmatig aanwezig.

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Het Wilderbos ligt in Sint-Agatha-Berchem. De hoofdingang ligt aan de Wilderstraat. Er zijn ook ingangen aan de Groendreefstraat, de Kasterlindenstraat en de Maricollendreef.

 

Openbaar vervoer
BUS: 87 (halte(s) : Begraafplaatsen, Maricollen) - 20 (halte(s) : Kerkplein)

Speeltuin (7 tot 12 jaar) met ernaast een speelweide (gemaaid gras), die vooral geschikt is voor spelletjes en balsporten, pontons, houten trappen en zitbanken, vuilnisbakken.

Moestuin

De geschiedenis van dit terrein gaat terug tot de middeleeuwen. Het zou deel hebben uitgemaakt van het domein ‘Hof Ter Wilst’, dat in teksten van de dertiende eeuw staat vermeld. Waarschijnlijk werd er in de vijftiende eeuw steen ontgonnen. Het uitgesproken relief van het bos lijkt daarop te wijzen. Bovendien was Berchem in die tijd gekend voor die industrie. De geschriften uit de zestiende eeuw vermelden een kasteel met een bos eromheen.

In de achttiende eeuw staat op de beroemde Ferraris-kaart een ontgonnen heuvel met hoogstambomen op de hellingen, omgeven door moerasachtig weiland. Het is heel duidelijk dat het bos werd ontgonnen.

Tijdens de Franse revolutie wordt het kasteel met de grond gelijk gemaakt en daarna wordt het een landgoed van de familie Koninckx die er een villa bouwt. Van daar komt de tweede naam voor het Wilderbos: ‘Koninckxbos’. Het terrein wordt stap voor stap aangelegd als een Engelse landschapstuin, met grote bomen, boomgaarden en weiden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het bos een tweede keer gekapt. Dit keer om er stookhout te ontginnen. Onder druk van de verstedelijking wordt het daarna verkaveld. Maar een deel blijft toch gespaard als domein. Het wordt aan zijn lot overgelaten, herpakt zich en groeit op natuurlijke wijze weer aan, met een dichte en gediversifieerde vegetatie.

Leefmilieu Brussel richt het domein opnieuw in tussen 1994 en 1995, en maakt er een halfnatuurlijk openbaar park van.

Het Wilderbos is ideaal gebied voor natuurobservatie, omdat het zo’n grote biodiversiteit van plant en dier vertoont.

In de dun begroeide en open plekken in het bos bloeien zeldzame en interessante planten, typisch voor het onderhout: welriekende viooltjes, vergeet-mij-nietjes, bosgeraniums – en langs het gemeentelijke , daslook, bosanemonen en narcissen.

Aan de oevers van de vijver overheersen sleutelbloem en moerasvederdistel.

Deze heel rijke vegetatie, de aanwezigheid van grote bomen en dood hout op de grond, maar ook de liguster-, vlier- en meidoornhagen die soms hele rijen vormen, trekken allerlei vogelsoorten aan: heggenmus, ekster, zwartkopmus, roodborstje, mees en verschillende spechtsoorten.

Daarnaast zijn er nog veel trekvogels die hier komen uitrusten op hun route, zoals gierzwaluw, zwaluw en roodstaart.

Bruine kikkers en diverse soorten watersalamander bevolken de vijvers en vennen. Bij de zoogdieren zijn er vooral nachtsoorten zoals egel, spitsmuis, konijn, wezel en eikelmuis.

Fauna
staartmees
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
kauw
grote bonte specht
roodborst
slechtvalk
sperwer
vink
waterhoen
gaai
ijsvogel
dagpauwoog
lantaarntje
bruin zandoogje
bont zandoogje
wilde eend
pimpelmees
koolmees
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
klein geaderd witje
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
heggenmus
halsbandparkiet
oranje zandoogje
vuurjuffer
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
grote groene sabelsprinkhaan
roodwangschildpad
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
atalanta
distelvlinder
blauwe reiger
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
Flora
fluitenkruid
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
wilde lijsterbes
gevlekte aronskelk
madeliefje
daslook
look-zonder-look