Wilderbos

Een uitgestrekt terrein vol ontdekkingen In
Sint-Agatha-Berchem
koele zone groene wandeling

Over deze groene ruimte

In Sint-Agatha-Berchem vormt het Wilderbos, met zijn uitgestrekte zachtglooiende bossen en weiden niet alleen een groene enclave in een residentiële wijk, het is ook een prachtig terrein waar heel wat te beleven valt.

De geschiedenis van dit terrein gaat terug tot de middeleeuwen. Het zou deel hebben uitgemaakt van het domein ‘Hof Ter Wilst’ dat in teksten van de dertiende eeuw staat vermeld.

Het Wilderbos bestaat uit een met een spontane bosvegetatie begroeide heuvel, glooiende paden, een beek – de Parucqbeek –, stroompjes, vennen, een vijver, vochtige gebieden, door particulieren onderhouden stadstuintjes en een weide beplant met fruitbomen.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

Het Wilderbos ligt in Sint-Agatha-Berchem. De hoofdingang ligt aan de Wilderstraat. Er zijn ook ingangen aan de Groendreefstraat, de Kasterlindenstraat en de Maricollendreef.

Openbaar vervoer

BUS: 87 (halte(s) : Begraafplaatsen, Maricollen) - 20 (halte(s) : Kerkplein)

Inrichtingen

  • Speelplein
  • Moestuin

Speeltuin (7 tot 12 jaar) met ernaast een speelweide (gemaaid gras), die vooral geschikt is voor spelletjes en balsporten, pontons, houten trappen en zitbanken, vuilnisbakken.

Natuur

Het Wilderbos is ideaal gebied voor natuurobservatie, omdat het zo’n grote biodiversiteit van plant en dier vertoont.

In de dun begroeide en open plekken in het bos bloeien zeldzame en interessante planten, typisch voor het onderhout: welriekende viooltjes, vergeet-mij-nietjes, bosgeraniums – en langs het gemeentelijke , daslook, bosanemonen en narcissen.

Aan de oevers van de vijver overheersen sleutelbloem en moerasvederdistel.

Deze heel rijke vegetatie, de aanwezigheid van grote bomen en dood hout op de grond, maar ook de liguster-, vlier- en meidoornhagen die soms hele rijen vormen, trekken allerlei vogelsoorten aan: heggenmus, ekster, zwartkopmus, roodborstje, mees en verschillende spechtsoorten.

Daarnaast zijn er nog veel trekvogels die hier komen uitrusten op hun route, zoals gierzwaluw, zwaluw en roodstaart.

Bruine kikkers en diverse soorten watersalamander bevolken de vijvers en vennen. Bij de zoogdieren zijn er vooral nachtsoorten zoals egel, spitsmuis, konijn, wezel en eikelmuis.

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
oranje zandoogje
grote keizerlibel
boomblauwtje
distelvlinder
canadese gans
buizerd
wilde eend
kauw
zwarte kraai
gewone pad
sperwer
spreeuw
slechtvalk
zwartkop
braamsluiper
grasmus
waterhoen
gaai
grote groene sabelsprinkhaan
bruine kikker
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
ijsvogel
merel
staartmees
pimpelmees
koolmees
bruin zandoogje
dagpauwoog
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
kleine karekiet
boomklever
bont zandoogje
turkse tortel
roodwangschildpad
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
atalanta

Flora

daslook
look-zonder-look
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
fluitenkruid
gevlekte aronskelk
madeliefje
wilde lijsterbes

Geschiedenis

De geschiedenis van dit terrein gaat terug tot de middeleeuwen. Het zou deel hebben uitgemaakt van het domein ‘Hof Ter Wilst’, dat in teksten van de dertiende eeuw staat vermeld. Waarschijnlijk werd er in de vijftiende eeuw steen ontgonnen. Het uitgesproken relief van het bos lijkt daarop te wijzen. Bovendien was Berchem in die tijd gekend voor die industrie. De geschriften uit de zestiende eeuw vermelden een kasteel met een bos eromheen.

In de achttiende eeuw staat op de beroemde Ferraris-kaart een ontgonnen heuvel met hoogstambomen op de hellingen, omgeven door moerasachtig weiland. Het is heel duidelijk dat het bos werd ontgonnen.

Tijdens de Franse revolutie wordt het kasteel met de grond gelijk gemaakt en daarna wordt het een landgoed van de familie Koninckx die er een villa bouwt. Van daar komt de tweede naam voor het Wilderbos: ‘Koninckxbos’. Het terrein wordt stap voor stap aangelegd als een Engelse landschapstuin, met grote bomen, boomgaarden en weiden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het bos een tweede keer gekapt. Dit keer om er stookhout te ontginnen. Onder druk van de verstedelijking wordt het daarna verkaveld. Maar een deel blijft toch gespaard als domein. Het wordt aan zijn lot overgelaten, herpakt zich en groeit op natuurlijke wijze weer aan, met een dichte en gediversifieerde vegetatie.

Leefmilieu Brussel richt het domein opnieuw in tussen 1994 en 1995, en maakt er een halfnatuurlijk openbaar park van.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

Het Wilderbos ligt in Sint-Agatha-Berchem. De hoofdingang ligt aan de Wilderstraat. Er zijn ook ingangen aan de Groendreefstraat, de Kasterlindenstraat en de Maricollendreef.

Openbaar vervoer

BUS: 87 (halte(s) : Begraafplaatsen, Maricollen) - 20 (halte(s) : Kerkplein)

Andere groene ruimten in de buurt